Kom Lifestyle

ปรับสอนภาษาอังกฤษให้ท่องจำได้

ปรับสอนภาษาอังกฤษให้ท่องจำได้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกฯ สั่ง ศธ.ปรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน สามารถท่องจำได้ แนะใช้โปรแกรมเอคโค่อิงลิช ฝึกภาษาฟรีๆ

      ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ. ) เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและเทียบเท่า โดยมี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 ว่า  นายกฯ ได้ย้ำให้ทุกกระทรวงพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นจริงจัง และให้เห็นผลในช่วง 3 เดือน  คือ  สถานที่ราชการและสถานศึกษาทุกแห่ง ต้องมีภาษาอังกฤษเขียนควบคู่ภาษาไทย เช่น ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องประชุม รวมถึงป้ายแนะนำต่าง ๆ ต้องเป็นการเขียนอย่างถูกต้อง

      ในส่วนของศธ.ต้องปรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง  เช่น ประโยค บทสนทนาสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถท่องจำได้ ไม่ใช่ไม่ให้ท่องจำ  ทั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะการสอนในสถานศึกษาเท่านั้น หน่วยงานราชการต่าง ๆ ก็ควรทำด้วย  เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น

      ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า นายกฯ ยังแนะนำให้ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกคน ดาวน์โหลด โปรแกรมเอคโค่อิงลิช (EchoEnglish) ซึ่งเป็นโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่ง่าย มีประโยชน์ และไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งศธ.จะย้ำกับบุคลากร ผู้บริหาร คูและนักเรียนทุกคนให้ดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวและมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างต่อเนื่อง

       สำหรับเรื่องของครูต่างชาติ ที่จำเป็นต้องมาสอนในบางวิชา บางสาขา โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนนั้น นายกฯ มอบให้ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ไปพิจารณาเรื่องของวีซ่า และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งศธ. ก็จะย้ำนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการและจะมีการติดตามประเมินผลในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วย

      “พล.อ.ประยุทธ์  ย้ำว่าต้องสร้างให้คนไทยทุกกลุ่มไม่กลัวภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน  ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยต่อไปการสรรหาคน เข้าสู่ระบบราชการจะเพิ่มระดับความเข้มข้นในการนำภาษาอังกฤษมาใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา มากขึ้น ซึ่งนายกฯ เป็นห่วงเรื่องนี้  โดยมอบให้ศธ. ไปเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบสถานศึกษา ที่จะจบออกมาให้มีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพร้อมที่ทำงานได้ ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน”ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว

    ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ นายกฯ มอบให้ศธ. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ วางระบบในการพัฒนาคน โดยกำหนดให้ชัดว่า กลุ่ม คนไหนต้องพัฒนาอย่างไร เช่น กลุ่มที่เป็นเกษตรกร ที่ทำการเกษตรแบบดั่งเดิม หรือกลุ่ม 1.0 ศธ.จะรวมกับกระทรวงใด ในการยกระดับให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์( Smart Farmer) เป็นต้น

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง