Kom Lifestyle

สหพัฒน์ ผนึกม.เนชั่น ยกระดับการศึกษาไทย

สหพัฒน์ ผนึกม.เนชั่น ยกระดับการศึกษาไทย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เครือสหพัฒน์จับมือกับ ม.เนชั่น พัฒนาการเรียนการสอน ยกระดับนักศึกษา เรียนรู้สิ่งใหม่ จากประสบการณ์จริง เน้นสร้างสรรค์ ส่งเสริมวิชาการ ที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย

      เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เครือสหพัฒน์ นำโดย นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเนชั่น  นำโดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีม.เนชั่นได้ลงนามสัญญาความร่วมมือ ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่และมีประสบการณ์จริง โดยมี นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒนา  และนายสุทธิชัย หยุ่น ผู้ก่อตั้งเครือเนชั่น เป็นพยาน 

สหพัฒน์ ผนึกม.เนชั่น ยกระดับการศึกษาไทย

    นายบุญชัย  กล่าวว่าการศึกษานับเป็นพื้นฐานสำคัญในการหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพตนเองให้เติบโตเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเครือสหพัฒน์ ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของประเทศมาตลอด และเป็นภารกิจที่สอดคล้องปรัชญาของสหพัฒน์ ในการสร้างคนดี สร้างสินค้าดี และสร้างสังคมดีด้วย ที่ผ่านมา เครือสหพัฒน์ได้สนับสนุนแวดวงการศึกษาไทยมาหลายด้าน เช่น ความร่วมกับมหาวิทยาลัยวาเซดะ จัดตั้งโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนทำงานและผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ  นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาการศึกษาทางด้านแฟชั่น  โดยร่วมมือกับBunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งสถาบันบุนกะแฟชั่นในประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนแต่งหน้าเอ็มทีไอ โรงเรียนการบินศรีราชา และจัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ เป็นต้น 

    “เราภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และได้ร่วมมือกับม.เนชั่น พัฒนาการเรียนการสอน เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ ประสบการณ์จริง ก่อนออกไปทำงานจริง โดยความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะร่วมพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรต่างๆแล้ว ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ เชี่ยวชาญ และประสบความสำเร็จได้มีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา อย่างไรก็ตาม  ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษา วิชาการ เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคต”นายบุญชัย กล่าว 

      ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทางสหพัฒน์ช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่เป็นมหาวิทยาลัยโยนก ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นม.เนชั่น ซึ่งเป็นเวลากว่า 20 ปี ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการพัฒนา ยกระดับการศึกษาของไทย 

สหพัฒน์ ผนึกม.เนชั่น ยกระดับการศึกษาไทย

     ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสหพัฒน์ได้มาลงนามความร่วมมือกับม.เนชั่น เพื่อพัฒนาการศึกษา เพราะการที่ทางสหพัฒน์เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนายกระดับการศึกษา เป็นบทบาทที่มีคุณค่า เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการลงนามครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษา ม.เนชั่นให้มีความรู้ความสามารถสอคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ และประเทศ  จึงขอขอบคุณที่ทางสหพัฒน์ ซึ่งเป็นภาคเอกชน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

     “ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการนำประสบการณ์การพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทางสหพัฒน์ นอกจากมีประสบการณ์ทางภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมา  ยังมีการสนับสนุนการศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศมาตลอด ดังนั้น การที่ทางสหพัฒน์มาช่วยจัดการเรียนการสอนกับม.เนชั่น เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา และบุคลากรของม.เนชั่น ได้เรียนรู้ ฝึกฝนจากผู้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงๆ และในอนาคตอาจจะมีการเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและประเทศมากยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  และมีประสบการณ์ พร้อมทำงานจริง” อธิการบดี ม.เนชั่น กล่าว 

     ปัจจุบัน ม.เนชั่นได้เปิดการเรียนการสอนจำนวน 5 คณ ประกอบด้วย คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมหาวิทยาลัยมี 2 วิทยาเขต  คือ วิทยาเขตลำปาง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งบางนา

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง