Kom Lifestyle

ให้ทุนเด็กใต้เรียนอาชีวะ

ให้ทุนเด็กใต้เรียนอาชีวะ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สอศ.เปิดค่ายทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ส่งเสริมรัก-สามัคคี และเรียนอาชีพ พร้อมมอบ 400 ทุนการศึกษา เรียนต่อปวช.-ปวส.ใน 5 วิทยาลัยทั้งแบบกินนอน และไปกลับ

     ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนทุนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง 3-5 กรกฎาคม 2560 ทำความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติของนักเรียนทุน ตลอดจนเพื่อให้ความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. จำนวน 400 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับปวช.จำนวน 300 คน และระดับ ปวส. 100 คน

     นักเรียนทุนจะเข้าศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นทุนประเภทพักประจำ และประเภททุนไป-กลับ รวมจำนวน 15 แห่ง และทุนต่างพื้นที่จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการไฟฟ้า กฟผ. แม่เมาะ และ วิทยาลัยเทคนิคพังงา

     “ทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือเยาวชน นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และขาดโอกาสทางการศึกษา โดยคาดหวังให้เยาวชนเหล่านี้กลับไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนบ้านเกิดต่อไป” เลขาธิการ กอศ.กล่าว

      สำหรับทุนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ซึ่งที่ ผ่านมา มีผู้ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 7,224 คน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6,324 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 900 คน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด