Kom Lifestyle

ปรับโฉมแฟชั่นผ้าไทยชูเอกลักษณ์-ทันสมัย

ปรับโฉมแฟชั่นผ้าไทยชูเอกลักษณ์-ทันสมัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วธ.- ทีซีดีซี จับมือร่วมพัฒนา ออกแบบแฟชั่นผ้าไทย-สินค้าทางวัฒนธรรม ให้โดดเด่น ทันสมัย ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัว หวังสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น-ประเทศ

    นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พร้อมคณะผู้บริหาร วธ. ไปเยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand Creative & Design Center (TCDC) หรือ ทีซีดีซี ที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก และประชุมหารือเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และทีซีดีซี เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ 20 ปีของ วธ. ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ปรับโฉมแฟชั่นผ้าไทยชูเอกลักษณ์-ทันสมัย

     รวมทั้งการเดินหน้านโยบายประเทศไทย 4.0ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม โดยมุ่งสร้างรายได้จากการต่อยอดทุนและมรดกทางวัฒนธรรมเน้น 5 ด้าน หรือ 5F ได้แก่ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การออกแบบและแฟชั่น มวยไทย เทศกาลและประเพณีไทย และอาหารไทย ขณะที่ทีซีดีซีเป็นแหล่งศึกษาวิจัย พัฒนาฐานข้อมูล การเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ง สนับสนุนให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของภาคเอกชนและบริการของภาครัฐ

ปรับโฉมแฟชั่นผ้าไทยชูเอกลักษณ์-ทันสมัย

     นายวีระ กล่าวอีกว่า วธ.จะร่วมมือกับทีซีดีซี ในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการออกแบบและแฟชั่น ด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ประชุมหารือและบูรณาการความร่วมมือกับทีซีดีซี ในการส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยให้มีความทันสมัยและสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาโครงการเรขศิลป์ของ สศร. ซึ่งเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรมให้เป็นศิลปร่วมสมัยที่มีความโดดเด่น แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ปรับโฉมแฟชั่นผ้าไทยชูเอกลักษณ์-ทันสมัย

     นอกจากนี้ ได้ให้กรมศิลปากร(ศก.) ประสานกับทีซีดีซีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีการออกแบบที่ทันสมัย เพื่อจะได้ไปศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ดังกล่าวและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมของศก.ให้มีความโดดเด่นมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยดึงดูดคนไทยและชาวต่างชาติให้หันมาสนใจสนับสนุนซื้อสินค้าดังกล่าว ช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นและประเทศ รวมถึงให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) มาศึกษาดูงานที่ทีซีดีซี เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดให้สอดคล้องกับความนิยมของสังคมยุคใหม่และประชาชนในพื้นที่

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง