Kom Lifestyle

นร.ไทยแข่งขันโอลิมปิกคณิต-วิทย์

นร.ไทยแข่งขันโอลิมปิกคณิต-วิทย์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สสวท.จัดงานเลี้ยงส่งตัวแทนนักเรียนไทย ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศปี 60 ตลอดเดือนก.ค.-ส.ค.นี้

        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560  ทั้งคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์  

      ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. เปิดเผยว่า ในปีนี้ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าสอบคัดเลือก ณ ศูนย์ สอวน. 20 แห่ง รวม 77,423 คน และมูลนิธิ สอวน. คัดเลือกนักเรียนจำนวน 203 คน ส่งให้ สสวท. จัดอบรม 2 ครั้ง แล้วสอบคัดเลือกนักเรียนจำนวน 23 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ ประเทศต่าง ๆ ดังนี้

       วิชาคณิตศาสตร์ คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 6 คน ไปแข่งขัน ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2560

       วิชาคอมพิวเตอร์  คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 

       วิชาเคมี คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน ไปแข่งขัน ณ จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 – 15กรกฎาคม 2560

       วิชาชีววิทยา คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน ไปแข่งขัน ณ เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2560 

        วิชาฟิสิกส์ คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 5 คน ไปแข่งขัน ณ เมืองยอร์คจาการ์ตาร์ สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 กรกฎาคม 2560

        ผอ.สสวท. กล่าวต่อไปว่า นับแต่ปี 2532 ถึงปัจจุบันประเทศไทยมีผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันแล้วจำนวน 617 คน ได้รับรางวัลรวม 519 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลเหรียญทอง 126 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 200 เหรียญ รางวัลเหรียญทองแดง 148 เหรียญ รางวัลเกียรติคุณประกาศ 42 รางวัล รางวัล The Best Solution 1 รางวัลจากวิชาคณิตศาสตร์  รางวัล The Best Experiment 1 รางวัล จากวิชาฟิสิกส์ และรางวัล The Best Theoretical Exam 1 รางวัล จากวิชาเคมี

       นอกจาก 5 วิชาดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว มูลนิธิ สอวน. และ สสวท. ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ณ เมืองโกตดาซูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศล  ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2560  และสาขาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 พฤศจิกายน 2560

       ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นทุนการศึกษาแก่ผู้แทนประเทศไทยทุกคน เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาวิชาที่เป็นผู้แทนประเทศไทย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก และในปีพุทธศักราช 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตชื่อทุนการศึกษาผู้แทนประเทศไทยว่าทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงพระเมตตาพระราชทานการสนับสนุนโครงการฯ

          ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช 2532  จวบจนสิ้นพระชนม์เมื่อปีพุทธศักราช 2551 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้ และเป็นศิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจ สำหรับผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับทุนทุกคน

      รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สสวท. กล่าวว่า ผู้แทนประเทศไทยทั้ง 32 คน ที่มีความพร้อมทั้งความสามารถ ความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร จนได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ใช้ความรู้ความสามารถ สติปัญญา และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา

      ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และในฐานะเยาวชนไทย ขอให้ทุกคนได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจ อดทน ซื่อสัตย์ และรู้จักให้เกียรติผู้อื่น ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทุกชาติ ทุกภาษา และสิ่งนี้จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยได้อย่างดียิ่ง

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง