Kom Lifestyle

สจล.ปั้นบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว

สจล.ปั้นบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะศิลปศาสตร์ สจล. เตรียมเปิดหลักสูตรท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2561 หวังเพิ่มบุคลากรคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

     คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการโรงแรมท่องเที่ยวและนันทนาการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการการท่องเที่ยว การบริหารงานบริการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการจัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยเตรียมพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวน 60 คน ในปีการศึกษา 2561

สจล.ปั้นบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว

         รศ.ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สจล. กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์ สจล. มีความตั้งใจในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

        อย่างไรก็ตามเราได้เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพอีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง เราจำเป็นต้องมีบุคลากรที่สามารถบริหารการจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนสูงสุด

         เพื่อให้หลักสูตรการโรงแรมท่องเที่ยวและนันทนาการ มีความพร้อม และประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านวิชาการ และโอกาสของนักศึกษาในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และการแลกเปลี่ยนในสถาบันชั้นนำของต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ สจล. ได้ลงนามความร่วมมือกับสภาการศึกษากระบี่ และลงนามความร่วมมือกับสถาบันการบริหารจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Hotel and Tourism Management Institute Switzerland) 

สจล.ปั้นบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว

         รศ.ดร.จิราภา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ในการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวที่เอื้อในการส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจไมซ์ เพื่อเร่งปั้นบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในภาคบริการและภาคแรงงานจำนวนกว่า 20,000 คน ภายในปี 2564

        ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดการเรียนการสอนในสองวิชาเอก ได้แก่ เอกภาษาญีปุ่น และเอกภาษาอังกฤษ และอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมในการเปิด เอกการโรงแรมท่องเที่ยวและนันทนาการ และเอกภาษาจีน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

         

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง