Kom Lifestyle

เร่งส่งเสริมเด็กช้างเผือก

เร่งส่งเสริมเด็กช้างเผือก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เผยเด็กช้างเผือกไทย 25 % ทำคะแนนสูงสุดของโลก มีความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์มาก จี้เร่งส่งเสริม เหตุเด็กมีความคาดหวังน้อยต่ออาชีพสวนทางกับความสามารถ

          จากการเสวนาและแถลงข่าวเรื่อง ถอดรหัสเด็กช้างเผือกไทย Resilient Student ข้อค้นพบใหม่จากคะแนน PISA 2015 เด็กด้อยโอกาส-ยากจน คะแนนวิทย์-คณิต-การอ่าน เฉลี่ยสูงระดับโลก สู่ทางลัดเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และธนาคารโลก

         ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค นักวิจัยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์เชิงลึกคะแนนสอบ PISA 2015 ซึ่งประเมินทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การอ่าน ของกลุ่มเด็กอายุ 15 ปีทั่วโลก จำวน 509,053 คนจาก 73 ประเทศ มีนักเรียนไทยเข้าสอบ 8,249 คน  พบว่า เด็กไทยที่มีฐานะยากจนที่สุด 25% ของประเทศ หรือเด็กกลุ่มช้างเผือกสามารถทำคะแนนสอบได้สูงที่สุดในกลุ่ม 25% ของคะแนนสูงสุดของโลก ซึ่งมีจำนวน 306 คน โดยหากคิดเป็นจำนวนประชากรทั้งประเทศแล้วจะมีประมาณ 30,300 คน ของเด็กกลุ่มอายุ 15 ปีของทั่งประเทศที่มีอยู่ 634,795 คน 

        โดยเด็กช้างเผือกสามารถทำคะแนนวิทยาศาสตร์ ได้เฉลี่ย 505 คณิตศาสตร์ 482 การอ่าน 471 ทั้งนี้หากวิเคราะห์เฉพาะทักษะด้านวิทยาศาสตร์ จะพบว่า เด็กช้างเผือกมีความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าเพื่อนนักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมระดับเดียวกัน  3 ปีครึ่ง และมากกว่านักเรียนกลุ่มเฉลี่ยของประเทศเกือบ 3 ปี และมากกว่านักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง ถึง 1 ปี

          "เด็กช้างเผือกส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในเมืองขนาดเล็กและปานกลาง มีพื้นฐานครอบครัวที่พ่อแม่ได้รับการศึกษาเฉลี่ย 6 ปี เป็นเด็กที่มีความสนใจและมีความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์มากกว่าเด็กกลุ่มอื่นใช้เวลาในห้องเรียนอย่างเต็มที่มากกว่าการติวหรือเรียนพิเศษ  ขณะที่ครูจะมีบทบาทสูงในการส่งเสริมให้เด็กช้างเผือกก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง ทั้งการประยุกต์การสอน สอนให้เด็กรู้จักตั้งคำถาม ให้คำแนะนำ กำลังใจ แก้ไขข้อบกพร่องของเด็ก เป็นต้น" ดร.ภูมิศรัณย์ กล่าว

         อย่างไรก็ตาม  เด็กช้างเผือกมีความคาดหวังน้อยต่ออาชีพในอนาคตของตนเอง ที่ใช้ทักษะความสามารถสูง เช่น แพทย์ วิศวกร ซึ่งสวนทางกับความสามารถของเด็ก เนื่องจากขาดแรงบันดาลใจ ขาดโอกาสศึกษาต่อ เด็กเก่งบางคนจบม.3 ก็เข้าสู่ตลาดแรงงานระดับล่าง ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายและสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจ ที่เราต้องสูญเสียคนที่มีศักยภาพเหล่านี้ไป  และอยากรัฐบาลจำเป็นต้องเข้ามาดูแลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด