Kom Lifestyle

กฟน. ประกาศเป็น the MetGE

กฟน. ประกาศเป็น the MetGE
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

....

กฟน. ประกาศเป็น the MetGE พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำควบคุมระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศความพร้อมการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการควบคุมและจัดการระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ภายใต้การเป็น “the MetGE” ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ระบบไฟฟ้าที่มั่นคง เพื่อควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมรองรับเทคโนโลยีทางด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ในรูปแบบของ Smart Metro ณ โรงละครเคแบงค์ สยามพิฆเนศ อาคารสยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มีความตระหนักในกระแสของยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) แบตเตอรี่ พลังงานทดแทน ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เครื่องอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบแผงโซล่าร์เซลล์ อาคารอัจฉริยะ และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวเริ่มมีบทบาทที่สำคัญมากยิ่งขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวัน กฟน. จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและประยุกต์นวัตกรรมล้ำสมัยมาใช้เพื่อการกำกับ ดูแล และกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้งาน ตลอดจนการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของ กฟน. ซึ่งหากใช้งานหรือเชื่อมต่อโดยปราศจากการควบคุมที่ถูกต้อง อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมได้ ดังนั้น ในวันนี้ กฟน. จึงพร้อมในการประกาศตัวเป็น “the MetGE : METRO GRID ENABLER ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามหานคร” เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและอนุญาตการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบแผงโซล่าร์เซลล์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ กับระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของ กฟน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตอบสนอง Disruptive Technology ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม Start up การสนับสนุน Digital economy เป็นต้น หลอมรวมการเป็น Smart Metro ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของทางรัฐบาล

อ่านข่าวที่

http://www.mea.or.th/content/detail/87/2893

https://www.facebook.com/METROPOLITAN.ELECTRICITY.AUTHORITY/posts/1790402784320184

//////////////////////////////
"Smart Metro" 
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |
----------------- 
**กฟน. เชิญดาวน์โหลดฟรี MEA Smart Life App แจ้งไฟดับ, จ่ายค่าไฟ, ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในแอปเดียวจบ..คลิก http://is.gd/KlyQKF
----------------- 
ติดตามสื่ออื่น การไฟฟ้านครหลวง ได้ที่ 
Application : MEA Smart Life 
Website: www.mea.or.th 
Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA) 
Twitter : @mea_news 
YouTube : MEA Multimedia 
Line : @meanews
-----------------
MEA Call Center โทร 1130

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง