Kom Lifestyle

ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา

ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สธ.จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      วันนี้ (28 มิถุนายน 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และเภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

          นายแพทย์ธวัช กล่าวว่า ในปี 2557 องค์การอนามัยโลกระบุว่า คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับที่ 78 ของโลก เฉลี่ย 7.1 ลิตรต่อคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้หญิง และจากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ยังพบว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกดื่มสุราจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 6-8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

        เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ให้ “วันเข้าพรรษา”เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560  ว่า “ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ” ร่วมรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำสิ่งดีๆ เริ่มต้นที่ตัวเรา ไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแค่ ลด ละ เลิกดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษา งดให้ได้ครบพรรษา และตลอดไป เพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว

       ที่สำคัญคือเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายและด้านรณรงค์อย่างเข้มข้นให้สอดคล้องทิศทางของแผนพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  คือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

       ด้านนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมการดื่มสุราเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ประชากรอายุ 15 – 24 ปี เป็นกลุ่มที่เริ่มดื่มเบียร์ครั้งแรกในชีวิตสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 51.94 ของผู้ดื่มทุกกลุ่มอายุ และเป็นกลุ่มที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับ 1 และจากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2558 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 18 ล้านคน มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุจราจร การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม การฆ่าตัวตาย รวมถึงความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น

      นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อว่า ในปีนี้ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 กรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่าย จะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ประเด็น “เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไอคิวเกิน 100” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลอีสต์วิลล์ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานฯ และประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกับทอดพระเนตรผลงานของบุคคล องค์กรที่ได้รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย                                                        

        ด้านเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า หลังจากเริ่มการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่ปี 2546 ต่อเนื่องมาจนปัจจุบันพบว่า มีคนไทยเข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้น จากก่อนรณรงค์มีคนร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาเพียงร้อยละ 15 จนถึงขณะนี้มีคนเข้าร่วมถึงร้อยละ 70 - 80 โดยประมาณครึ่งหนึ่งงดได้ตลอดพรรษา 3 เดือน  ในปีนี้เครือข่ายงดเหล้าร่วมกับ สสส. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเสริมพลังของผู้นำระดับอำเภอที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อวางแผนการรณรงค์ ให้มีกิจกรรมตลอดพรรษาครอบคลุมทั้งอำเภอ และอาจรณรงค์ต่อเนื่องทั้งปีในอำเภอที่เข้มแข็ง และจะมีชุมชนต้นแบบการรณรงค์ในทุกจังหวัด

        ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา โดย ลด ละ เลิกเหล้า ให้ครบพรรษาหรือตลอดไป ได้ที่ศาลากลางจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ รัฐวิสากิจ และที่เว็บไซต์www.thaiantialcohol.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า สามารถปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกเหล้า 1413 หรือสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง