Kom Lifestyle

เจ้าหน้าที่รัฐพัวพันค้ามนุษย์ เหตุไทยไม่ขยับเทียร์ 2

เจ้าหน้าที่รัฐพัวพันค้ามนุษย์ เหตุไทยไม่ขยับเทียร์ 2
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สหรัฐอเมริกาเผยแพร่TIP Report ปี2560คงระดับไทยอยู่ในบันชี tier 2มี 11ข้อโดยเฉพาะ ต้องให้ความสำคัญกับการสอบสวนและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องค้ามนุษย์

       หลังจากสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ TIP Report ประจำปี 2560เมื่อคืนที่ 27 มิถุนายน 2560 รายงานดังกล่าวมีการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆกว่า 180 ประเทศ โดยยังคงจัดระดับประเทศไทยอยู่ใน tier 2 watch list หรือระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 11 ข้อ

     ประกอบด้วย 1. ให้ความสำคัญกับการสอบสวนและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ตัดสินและลงโทษเจ้าหน้าที่ดังกล่าวหากพบการกระทำผิด และพิพากษาลงโทษอย่างเด็ดขาด 2.เพิ่มความพยายามในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่มผู้อพยพลูกเรือประมง กลุ่มบุคคลไร้รัฐ กลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้ลี้ภัย 3.ดำเนินคดีและตัดสินลงโทษผู้ค้ามนุษย์ โดยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง 4.เพิ่มการอบรมให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย และชุดปฏิบัติงานเบื้องต้นซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ และตระหนักถึงรูปแบบของการบังคับใช้แรงงานที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงทางร่างกาย

เจ้าหน้าที่รัฐพัวพันค้ามนุษย์ เหตุไทยไม่ขยับเทียร์ 2

      5.เพิ่มการฝึกอบรมและทรัพยากรสำหรับทีมสหวิชาชีพและพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเรือเพื่อนำไปสู่การระบุตัวผู้เสียหายฯ และการสืบสวนสอบสวน 6. เพิ่มแรงจูงใจสำหรับผู้เสียหายฯ ที่ให้ความร่วมมือทางด้านกฎหมายการสืบสวน และการดำเนินคดีค้ามนุษย์รวมทั้งการให้ทางเลือกแก่ผู้เสียหายชาวต่างชาติในการส่งไปยังประเทศที่ผู้เสียหายเหล่านั้นอาจจะต้องเผชิญกับการถูกตามแก้แค้นหรือความยากลำบาก และการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เป็นพยานในคดีค้ามนุษย์

     7. ใช้แนวทางปฏิบัติและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคัดแยกและสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด 8.กำกับดูแล และตรวจสอบแนวทางการจัดหาแรงงานต่างด้าว และข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์   9. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคประชาสังคมให้เพิ่มมากขึ้น ในด้านการสืบสวนและการรายงานอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

      10.เพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างความตระหนักต่อปัญหาการค้ามนุษย์ให้กับนายจ้างและลูกค้าในธุรกิจให้บริการทางเพศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการทางเพศ 11. ปรับปรุงสิทธิและสถานะทางกฎหมายของแรงงานต่างด้าว และนโยบายด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

      พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่าไม่ว่าประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในระดับใด รัฐบาลโดยกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานและให้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม และให้คุณค่า ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปท้าย

เจ้าหน้าที่รัฐพัวพันค้ามนุษย์ เหตุไทยไม่ขยับเทียร์ 2

       อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มีความพยายามดำเนินการเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด“ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์”

      ทั้งนี้จากการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ ในปี 2559 มีการดำเนินคดีการค้ามนุษย์333 คดี ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐ54 ราย ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดได้มากที่สุด 784 ล้านบาท

     ส่วนด้านการคุ้มครองมีการพัฒนาระบบการคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้มาตรฐานสากล ช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งคนไทย คนต่างชาติ รวม 561 คน มีผู้เสียหายทำงานทั้งใน และ นอกสถานคุ้มครอง 196 คน ( จากเดิมปี58 จำนวน 47 คน)

         ด้านการป้องกันมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จัดระเบียบเรือประมง สถานบริการ จัดระเบียบขอทาน ป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ยืนยันว่า ไม่ว่าไทยจะถูกจัดอยู่ในระดับใด รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะยังมุ่งมั่นดำเนินงานและให้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม และให้คุณค่า ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      ซึ่งผู้เสียหายได้รับสิทธิการพำนักอยู่ชั่วคราวและทำงานในประเทศไทย 2 ปี หลังสิ้นสุดคดี ด้านการป้องกันมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จัดระเบียบเรือประมง สถานบริการ และจัดระเบียบขอทาน เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง