Kom Lifestyle

ตั้ง “พนัสดา สีมั่น” รักษาการผอ.สามเสนฯ

ตั้ง “พนัสดา สีมั่น” รักษาการผอ.สามเสนฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“วิโรฒ” ตั้ง “พนัสดา” รองผอ.ร.ร.สามเสนฯ ปฏิบัติราชการแทน หลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคกก.โครงการยกระดับคุณภาพฯและต้องทำงานที่ สพม.เขต1 ตั้งแต่ 26 มิ.ย.

          ภายหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ออกคำสั่งที่ 141/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 1 โดยในคำสั่งดังกล่าว ได้แต่งตั้ง นายวิโรฒ สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นกรรมการ

    ขณะเดียวกัน สพม.เขต 1 ได้มีหนังสือที่ ศธ.04231/3604 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา ลงนามโดย นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผอ.สพม.เขต1 รักษาราชการแทนผอ.สพม.เขต 1  ส่งถึง ผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว ในการนี้ สพม.เขต 1 ได้สั่งการให้ นายวิโรฒ มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งที่ สพม.เขต 1  ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายนเป็นต้นไป

          เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นายวิโรฒ ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สพม.เขต 1 ตามคำสั่ง และในวันเดียวกัน นายวิโรฒ ลงนามในคำสั่งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่ 220/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน ระบุว่า ตามที่ สพม.เขต 1 ได้มีคำสั่งที่ 141/2560 ลงวันที่ 23 มิย.2560 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิโรฒ สำรวล เป็นคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนสังกัด สพม.เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.เป็นต้นไปนั้น

      เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (1) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้ง นางพนัสดา สีมั่น รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน

ตั้ง “พนัสดา สีมั่น” รักษาการผอ.สามเสนฯ

          นางงามพิศ ลวากร รักษาการผอ.สพม.เขต 1ชี้แจงว่า นายวิโรฒ ยังมีหน้าอำนาจหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไม่จำเป็นต้องรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เพียงแต่จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่ สพม.เขต 1 ตามคำสั่งจนกว่าโครงการจะสิ้นสุด และอาจเข้าสถานศึกษาในบางกรณีเท่านั้น อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่มีการสรุปผล การให้นายวิโรฒ มาทำงานในโครงการนี้เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น

          ขณะที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีศิษย์เก่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยร้องเรียนผอ.โรงเรียนว่ารับเงิน ยังไม่สรุปผลสอบเนื่องจากต้องตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลจากหลายกลุ่ม

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง