Kom Lifestyle

"3 เสือ กรรมการฯคพอต."อนุมัติต่างชาติเปิดม.ในไทย

"3 เสือ กรรมการฯคพอต."อนุมัติต่างชาติเปิดม.ในไทย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.ศึกษาธิการ ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคพอต. “ไพรินทร์ -เอกนิติ –ศุภชัย” ดูแลต่างชาติเปิดมหาวิทยาลัยในไทย ขณะที่สกอ.เตรียมจับคู่10 กลุ่มอุตสาหกรรมกับสาขาวิชา

         จากที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีคำสั่ง ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ที่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งสถาบันการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนหรือเออีซี โดยให้เปิดได้เฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน ที่มหาวิทยาลัยไทยยังไม่สามารถดำเนินการได้และมีบุคลากรไม่เพียงพอ

      นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 955/2560 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ  สั่ง ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2560 โดยกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย 

      1.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  2.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และ3.นายศุภชัย เจียรวนนท์    ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน  จะไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) เพื่อการดำเนินการต่างๆ  แต่คพอต. คงจะยังประชุมเร็วๆ นี้ไม่ได้  เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการส่งข่าวไปยังประเทศต่างๆ เพื่อแจ้งว่าประเทศไทยจะเปิดให้ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งสถาบันการศึกษาได้ เช่น ประเทศอังกฤษ เป็นต้น

       ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า  สำหรับขั้นตอนจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จะวิเคราะห์ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมของรัฐบาล เพื่อจับคู่กับสาขาวิชาที่สอดคล้องกัน และกำหนดแนวทางการดำเนินการ  เพื่อจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสาขาวิชาใดบ้างที่สามารถและไม่สามารถดำเนินการใดบ้าง

      นอกจากนั้นยังต้องกำหนดโค้ช และหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ขาดแคลนมาช่วยเหลือประเทศไทย รวมถึงชักชวนมหาวิทยาลัยต่างชาติมาตั้งแคมปัสในประเทศไทย 

     ขณะเดียวกันจะต้องกำหนดสัดส่วนระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติที่จะมาเรียน  เพื่อต้องการให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเอเชียฮับทางด้านการศึกษา

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง