Kom Lifestyle

ชงสพฐ.หาช่วงเวลาเหมาะสมเปิด-ปิดตามอาเซียน

ชงสพฐ.หาช่วงเวลาเหมาะสมเปิด-ปิดตามอาเซียน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทปอ.สรุปทีแคสเสนอนายกฯ ทำหนังสือเป็นศูนย์กลางร่วมกับจีนโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงไทยจีน เตรียมเข้าหารือรมว.ศึกษาธิการเปิดปิดตามอาเซียน ชงสพฐ.ดูเวลาเหมาะ

        ที่มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) วันที่ 25 มิ.ย.2560  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมสรุปผลการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบแอดมิชชั่นกลางปีการศึกษา 2560 ซึ่งในภาพรวมพบว่า จำนวนที่นั่งเรียนมีมากกว่าจำนวนผู้สมัครเข้าเรียน เนื่องจากจำนวนเด็กเกิดน้อยลง ทปอ.จึงได้ขอให้ทุกมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ถึงสถิติดังกล่าว และปรับตัวทั้งปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการรับให้เหมาะสม

        ส่วนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS) หรือ ทีแคส ซึ่งจะเริ่มปีการศึกษา 2561 โดยกระบวนการจะเริ่มต้นในเดือน ต.ค.60 นี้  ทปอ.จะสรุปความคืบหน้าและแจ้งให้นักเรียนทราบทางเว็บไซด์ของสมาคมทปอ. นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้สรุปหลักการของทีแคส เพื่อเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอทราบหลักการทีแคส และความแตกต่างระหว่างทีแคส กับระบบการรับนักเรียนในระบบเดิม

ชงสพฐ.หาช่วงเวลาเหมาะสมเปิด-ปิดตามอาเซียน

       นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีมติว่า ทปอ.จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ว่าทปอ.จะเป็นศูนย์กลางร่วมกับประเทศจีน ทปอ.จะตั้งคณะกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยสมาชิกของทปอ.ที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบราง และด้านอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ลงสู่ภาคการผลิตและภาควิชาการ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นตัวกลางในการยกระดับ พัฒนาหลักสูตร นักศึกษา ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดให้โครงการนี้ยั่งยืน 

        ส่วนเรื่องการเปิดปิดภาคเรียน ประธานทปอ.กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมไม่มีการหารือเรื่องดังกล่าว ซึ่งระหว่างนี้คงต้องผลการวิจัย อีกทั้งสมาชิกทปอ.ส่วนใหญ่ ยังมีมติยืนยันเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน เนื่องจากเห็นว่าการเปิดปิดดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยไทย นักศึกษา ไทย และทางรอดของการศึกษาไทยในอนาคต เพราะขณะนี้จำนวนนักศึกษาลดลงเรื่อยๆ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไทยมีศักยภาพและความเข้มแข็งในเรื่องของหลักสูตร การวิจัยที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก  ดังนั้น อนาคตต้องเติมเต็มด้วยนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

       ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวอีกว่า ทปอ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ สำหรับข้อเสนอจากทางสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.) ที่ขอให้ทางทปอ.ทบทวนการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนนั้น เนื่องจากมีผลกระทบในเรื่องนิสิตนักศึกษาไปฝึกสอน ซึ่งการเปิดปิดภาคเรียนเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่สามารถดำเนินการได้ทันที  และเรื่องนี้ต้องให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ไปช่วยดูในช่วงเวลาการฝึกสอนที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน ทปอ.จะหารือกับรมว.ศึกษาธิการ ถึงเรื่องดังกล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง