Kom Lifestyle

"คนไทย" ส่งเสียง!! ห่วงรับภาระ..รัฐแก้กฎหมายบัตรทอง

"คนไทย" ส่งเสียง!! ห่วงรับภาระ..รัฐแก้กฎหมายบัตรทอง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชมรมฯวิจัยความสุขชุมชน ชี้ คนเรียนน้อย-รายได้น้อยเขตเมือง-ตจว. กังวล แก้ไข ก.ม.ประกันสุขภาพ ทำ ปชช.แบกรับค่าใช้จ่ายสูงเกิน หมดโอกาสเข้าถึงบริการที่ดี

           25 มิ.ย.60 - นายปราโมทย์  พันธ์สะอาด รองประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผย ผลสำรวจเรื่องความเห็นของประชาชน ทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา ต่อการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า เมื่อสอบถามประชาชนที่ถูกศึกษาเรื่องความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น 89.9 % กังวลต่อการทำให้คนมีรายได้น้อยหมดโอกาสในการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่ดี 

          รองลงมา 81.2 % กังวลว่าจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงการบริการดูแลรักษาสุขภาพ โดย 79.9 % กังวลต่อกลุ่มธุรกิจในการเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการบริการดูแลสุขภาพที่เกินความเป็นจริง และ 79.2 % กังวลว่าจะขัดกับยุทธศาสตร์ชาติในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขณะที่ประชาชนที่มีภูมิลำเนาทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมีความกังวลในเรื่องดังกล่าวไม่ต่างกัน 

         โดยด้านระดับการศึกษา พบว่า คนที่จบต่ำกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่กังวลความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงการบริการรักษาสุขภาพมากกว่า ซึ่ง 75.8 % กังวลต่อการแก้ไขกฎหมายประกันสุขภาพจะทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป

         ส่วนกลุ่มคนที่ศึกษาปริญญาตรีที่มีความกังวลต่อความเหลื่อมล้ำ ก็มีถึง 80.8 % ขณะที่ผู้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความกังวล 70 % 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง