Kom Lifestyle

เชิญร่วมเททองหล่อรูปเหมือน“หลวงพ่อทองศุข”วัดโตนดหลวง

เชิญร่วมเททองหล่อรูปเหมือน“หลวงพ่อทองศุข”วัดโตนดหลวง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อทองศุข อินฺทโชโต วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี

ขนาดหน้าตัก ๓ เมตร ท่อนบน ณ วัดไร่มะม่วง (พระราชดำรัส) ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๙ น.

ประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ประธานฝ่ายฆราวาส พล.อ.วิสุทธิ์ นาเงิน เจ้ากรมเสมียนตรา ประธานดำเนินงาน พล.ท.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา 

คณะทำงาน น.อ.ธวัชชัย รักประยูร ผู้อำนวยการกองกลาง กรมเสมียนตรา พ.อ.เกรียงไกร เทพนิมิตร ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ เจ้ากรมเสมียนตรา อุบาสก อุบาสิกา คณะกรรมการ ศิษยานุศิษย์ วัดไร่มะม่วง (พระราชดำรัส)

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๙ น. ประกอบพิธีพราหมณ์, ๑๖.๐๙ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์, ๑๖.๓๙ น. พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อทองศุข อินฺทโชโต โดย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

ศรัทธาสาธุชนร่วมอนุโมทนาบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า เลขที่ บ/ช ๐๒๑-๒-๙๘๕๔๕-๑ (พลโท ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์) ส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินให้ กองกลาง กรมเสมียนตรา โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง