Kom Lifestyle

มก.ร่วมสภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ

มก.ร่วมสภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มก.ร่วมสภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ

                  ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในนามผู้แทนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการศูนย์สำรองข้อมูลสภากาชาดไทยกรณีภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) ระหว่างสภากาชาดไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายพรชัย ทิมปาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย นายจักรพันธ์ สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สภากาชาดไทย รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. และ ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ร่วมลงนามเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

              โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำรองระยะไกล  (DR Site) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำรองข้อมูลและบริการระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย เพื่อให้ระบบงานของสภากาชาดไทยสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่าง ๆ ช่วยลดความเสี่ยง เกิดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล สร้างความมั่นใจให้กับสภากาชาดไทย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการปราศจากการหยุดชะงัก ทั้งนี้ ศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉินดังกล่าวจะติดตั้งอยู่ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสำคัญระดับชาติที่มีภารกิจต่อคุณภาพชีวิตและการให้บริการประชาชนทั้งประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการตามพันธกิจของสภากาชาดไทยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์สำรองฉุกเฉินฯ บริหารจัดการระบบงาน ระบบสำรองข้อมูล รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับคณะทำงานของสภากาชาดไทย และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์แก่สังคม

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด