Kom Lifestyle

สภาวิชาชีพน้อยใจมหาวิทยาลัยปลดแอกไม่ให้ยุ่งจัดการศึกษา

สภาวิชาชีพน้อยใจมหาวิทยาลัยปลดแอกไม่ให้ยุ่งจัดการศึกษา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษาพ.ศ...ปลดแอกมหาวิทยาลัยออกจากสภาวิชาชีพ ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวการจัดการศึกษา อยากให้ถอนออกจากความเป็นเพื่อน ควรกลับไปดูว่าจะทำอย่างไร

     เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560 ในการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ที่จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.... นั้น เห็นว่ายังยึดระบบราชการและไม่มีความแตกต่างจากทบวงมหาวิทยาลัย และอาจทำให้ก้าวไม่พ้นวังวนปัญหามหาวิทยาลัยเดิม และควรเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากนักศึกษา นักเรียน เพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากมหาวิทยาลัยโดยตรง

        นอกจากนั้น ร่างดังกล่าว กำหนดองค์ประกอบใหม่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) หากทุกฝ่ายร่วมกันแสดงความคิดเห็นและได้ข้อสรุปถึงองค์ประกอบใหม่ของ กกอ.​ขอให้รีบเสนอตน เนื่องจาก กกอ.ชุดปัจจุบันกำลังจะหมดวาระ วันที่ 31 ก.ค.นี้ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสทอง ได้ทดลองใช้องค์ประกอบเพื่อการเตรียมการเข้าสู่กระทรวงการอุดมศึกษา

     ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวสรุปสาระสำคัญเบื้องต้น ของ ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาว่า หลักการจัดการอุดมศึกษา มี 5 หลักการได้แก่ หลักเสรีภาพทางวิชาการ , หลักความเป็นอิสระ, หลักความเสมอภาค,หลักธรรมภิบาล, หลักการรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงต้องมาจากผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ในมหาวิทยาลัยมาก่อน เพื่อให้ได้คนที่เข้าใจมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

      สำหรับ กกอ. นั้นประธาน กกอ. ซึ่งครม.แต่งตั้ง ตามข้อเสนอของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กรรมการมาจากนายกสภา ม.รัฐ 3 คน, เคยเป็นอธิการบดี ม.รัฐ 3 คน , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 7 คน , มีปลัดกระทรวงเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งกำหนดให้ กกอ.ประชุมร่วมกับ ทปอ.4 ฝ่าย ได้แก่ ทปอ.เดิม, ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ, ทปอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย อย่างน้อยปีละครั้ง และที่ประชุมอธิการบดี 4 ฝ่าย สามารถโต้แย้งอำนาจของ กกอ.ได้ นอกจากนี้ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ยังได้ปลดแอกมหาวิทยาลัยออกจากสภาวิชาชีพ เพื่อไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

     ด้าน รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในฐานะประธานสมาคมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ กล่าวว่า โดยส่วนตัวไม่รู้ว่า ผู้ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ...มีความโกรธเคืองอะไรสภาวิชาชีพ ซึ่งสภาวิชาชีพก็ทำหน้าที่กำกับมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนและสังคม สมาคมสมาพันธ์จึงได้ยื่นหนังสือถึง รมว.ศธ. เพื่อขอให้มีผู้แทนสภาวิชาชีพใน กกอ.

      รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา กล่าวว่า รู้สึกเสียใจที่มหาวิทยาลัยใช้คำว่าปลดแอกสภาวิชาชีพ ทั้งๆที่เราพยายามดูแลการผลิตบัณฑิตเป็นอย่างดี และประชาชนก็จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองจากสภาวิชาชีพตั้งแต่ต้นทางการผลิต กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ และทำงานคู่ขนานกันจนเด็กจบการศึกษา ถือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยประเมินและรับรองเป็นระยะๆ ตั้งแต่ระยะต้น ระยะกลาง จนกระทั่งจบการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศทำกัน แต่การบริหารจัดการของแต่ละสภาวิชาชีพมีความแตกต่างกัน แต่ก็อยู่บนพื้นฐานในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ จึงอยากให้คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งฯพิจารณาในเรื่องนี้ใหม่ และไม่อยากให้ถอนเราออกจากความเป็นเพื่อนและอยากให้กลับไปดูว่าจะทำอย่างไร ให้สถานภาพของเรายังคงอยู่ ไม่ควรมาใส่ในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง