Kom Lifestyle

ตั้งกรรมการสภาฯ มสธ.3 คน อนุมัติปริญญา

ตั้งกรรมการสภาฯ มสธ.3 คน อนุมัติปริญญา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รอราชกิจจานุเบกษาฯ ตั้งกรรมการสภาฯ 3 คน อนุมัติปริญญา สะสางธรรมาภิบาล ลั่นหากแก้ไม่ได้ คงล้างไพ่ยุบสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด

        จากกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบให้ออกคำสั่ง หัวหน้าคสช. ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นมหาวิทยาลัยที่ศธ. สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาภายในได้นั้น

          วันนี้ (22 มิ.ย.2560) นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังรอให้มีการประกาศชื่อมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการออกคำสั่งคสช.ใหม่ แต่เป็นการใช้คำสั่ง หัวหน้าคสช. ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ผ่านได้มีการประกาศชื่อมหาวิทยาลัยที่ ศธ.ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาภายในแล้ว 4 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)สุรินทร์ มรภ.ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ตะวันออก และมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.)

             ทั้งนี้  สำหรับปัญหาภายในของ มสธ.นั้น คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)ได้เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาให้พิจารณา 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก ตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เข้าไปทดแทนกรรมการสภาฯ ที่ลาออก เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยครบองค์คณะ และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีเรื่องที่ต้องพิจารณาจำนวนมาก และทางเลือกที่สอง คือ ล้างไพ่ยุบกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด แล้วตั้งกรรมการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งหลังจากพิจารณาแล้ว ตัดสินใจเลือกทางเลือกแรก คือตั้งกรรมการสภาฯ 3 คน โดยได้ตรวจสอบรายชื่อแล้ว ว่ามีความเป็นกลางอย่างแน่นอน  โดยทั้ง 3 คน ต้องเข้าไปทำงานสะสางสิ่งที่มีปัญหา ร่วมกับกรรมการสภาฯ ที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ เป็นมาตรการที่ไล่จากเบาไปหาหนัก หากกรรมการสภาฯ 3 คนที่ตั้งเข้าไปแก้ปัญหาแล้ว เห็นว่ามีปัญหาหนักมาก จนไม่สามารถแก้ไขได้ ก็จะพิจารณาใช้ทางเลือกที่สอง

            “ต้องตรวจสอบความเป็นกลางของกรรมการทั้ง 3 คน เนื่องจากปัญหาภายในมสธ. เป็นเรื่องของความขัดแย้ง ระหว่างสองฝ่าย ที่ต่างก็กล่าวหาอีกฝ่ายว่า ไม่มีธรรมาภิบาล แต่หากกรรมการที่ตั้งเข้าไปแล้วชัดเจนว่า ปัญหาเรื้อรังมาก ทำงานไม่ได้มหาวิทยาลัยไม่เดินหน้า ก็จะใช้มาตรการที่หนักขึ้น ส่วนเรื่องข้อห่วงใยเรื่องการอนุมัติปริญญาบัตรให้แก้นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และรอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ไม่ต้องกังวล เพราะขั้นตอนต่าง ๆ มีการเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว พอกรรมสภาฯ ครบองค์ประชุมสามารถอนุมัติปริญญาได้เลย”นพ.ธีระเกียรติกล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง