Kom Lifestyle

...ไทยแลนด์สี่จุดศูนย์...

...ไทยแลนด์สี่จุดศูนย์...
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

...ไทยแลนด์สี่จุดศูนย์... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน นายทิวา

 

          ๏ เริ่มจากศูนย์ตั้งต้นเริ่มจากศูนย์        แล้วค่อยค่อยเพิ่มพูนเพื่อหวังผล
ระหว่างคนต่อคนและต่อคน            มาเป็นชั้นเป็นชนเป็นชนชั้น
          ๏ ขยับสู่ไทยแลนด์หนึ่งจุดศูนย์        เกษตรกรรมจำรูญจำรัสฝัน
เลี้ยงพืชเลี้ยงสัตว์สารพัน            กินขายแบ่งปันกระจัดกระจาย
          ๏ ต่อมาสองจุดศูนย์จึงเปลี่ยนเป้า        เป็นอุตสาหกรรมเบาคือเป้าหมาย
เพิ่มศักยภาพอีกมากมาย            โดยเครื่องมือทั้งหลายใช้ทดแทน
          ๏ จากนั้นสามจุดศูนย์ไปอีกขยัก        เป็นอุตสาหกรรมหนักปรับเปลี่ยนแผน
เปลี่ยนยุคสามจุดศูนย์นำไทยแลนด์        สู่โลกโลดแล่นรุ่งและเรือง
          ๏ ยุคหนึ่งยุคสองถึงยุคสาม            ความหมายหมายความอย่างต่อเนื่อง
ในนามประเทศอันประเทือง            โดยความหวังฟูเฟื่องและเลื่องลือ
          ๏ จนถึงยุคปัจจุบันสี่จุดศูนย์            ต้องเติมความสมบูรณ์สร้างสรรค์สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีใช้ฝีมือ            คิดใหม่ไว้ชื่อประกาศตน
          ๏ หนึ่งมาสู่สองมาสามสี่            เปลี่ยนยุคแต่ละทีเหตุมีผล
โดยความคาดหวังบันดาลดล            ท่ามกลางประชาชนประชาชี
          ๏ ยังคงมีความหวังแม้หวังหมด        สี่จุดศูนย์รันทดศูนย์จุดสี่
ไทยแลนด์นับใหม่แต่ละที            หวังไปเถิดน้องพี่หวังต่อไป !.

...........................................................
(หมายเหตุ ...ไทยแลนด์สี่จุดศูนย์... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน นายทิวา )
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง