Kom Lifestyle

ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า

ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม อ.บ้านตาก จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้เข้าร่วมประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (พระธาตุน้อย) วัดดอยเจดีย์

      โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม อ.บ้านตาก จ.ตาก เข้าร่วมประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (พระธาตุน้อย) ณ วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นพร้อมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

        ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการสักการะองค์พระบรมธาตุ และบวงสรวงขอพรเทวดาในการเริ่มฤดูทำนา ประเพณีดังกล่าวจะกระทำในวันขึ้น 14 และ 15 ค่ำ เดือนเก้าเหนือ ในแต่ละปีวันที่และเดือนไม่ตรงกัน เพราะนับตามปฏิทินล้านนา จะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ของทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ผู้คนที่ศรัทธาในองค์พระบรมสารีริกธาตุจะจัดเตรียมเครื่องคาว หวาน ธูป เทียน ดอกไม้ตกแต่งประดับประดาสวยงาม บูชาเครื่องสักการะขอพรให้การทำนาลุล่วงไปด้วยดี ฝนตกตามฤดูกาลในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า เพื่อเป็นการบูชาสักการะเหล่าเทพยดาและขอพรให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวนาในการเริ่มเข้าสู่ฤดูทำนา (ภาพข่าวจาก เครือข่าย ปชส.โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม)

ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง