Kom Lifestyle

1 ก.ค. 60 ศิริราชปิดเส้นทางการจราจรภายใน

1 ก.ค. 60  ศิริราชปิดเส้นทางการจราจรภายใน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะปิดเส้นทางการจราจรภายในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อก่อสร้างทางสัญจรยกระดับ (Skywalk) ระยะที่ 3

        ผู้ที่จะเดินทางมายังโรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะปิดเส้นทางการจราจรภายในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อก่อสร้างทางสัญจรยกระดับ (Skywalk) ระยะที่ 3  โดยจะปิด ตั้งแต่ “หน้าตึกอุบัติเหตุ”จนถึง “ตึกผู้ป่วยนอก” เป็นระยะเวลา  2  เดือน  เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560

       โปรดใช้เส้นทางเบี่ยงสะพานอรุณอมรินทร์เข้าด้านหลังโรงพยาบาลศิริราช  หรือเข้าประตูท่าน้ำวังหลัง  กรณีส่งผู้ป่วยทั่วไปสามารถส่งที่ตึกผู้ป่วยนอก หรือเข้าทางประตูด้านข้างธนาคารไทยพาณิชย์  (ถัดจากประตูตึกอุบัติเหตุ)  ส่วนประตูอุบัติเหตุ เข้าได้เฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุเท่านั้น   ทั้งนี้จะมีป้ายแสดงเส้นทางการเดินรถตลอดทางภายในโรงพยาบาล   และเพื่อความสะดวกในการเดินทาง  ขอความกรุณาท่านใช้บริการรถสาธารณะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว   โรงพยาบาลศิริราชขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

   

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด