Kom Lifestyle

“จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช”

“จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช”
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ปีที่ 11 จุดประกายเยาวชนไทยร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายฟิลิป แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ปีที่ 10 ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดการกุศลสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจำนวน 721,000  บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมพระราชทานถ้วยรางวัลแก่นายพลวัฒน์ สามิดี ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในผลงาน “ผีเสื้อและดอกไม้” จากวรรณกรรมเรื่องผีเสื้อและดอกไม้ และนางสาวปาลฉัตร ยอดมณี ผู้ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในผลงาน “โลกหลังความตายของลูกไก่” จากวรรณกรรมเรื่องตำนานลูกไก่   

“จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช”

       โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ริเริ่มโดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่ และถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง ซึ่งเยาวชนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาจะมีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ โดยมีคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติในสาขาทัศนศิลป์และวรรณศิลป์ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงศิลปะและวรรณกรรม

        สำหรับปี 2560 นี้เป็นปีที่ 11 ของการดำเนินโครงการ จัดการประกวดในหัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ของฉัน”เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเปิดกว้างให้เยาวชนอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระองค์ รวมถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสต่าง ๆ แล้วถ่ายทอดความประทับใจเป็นภาพวาดที่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 รางวัล

“จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช”

      รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา พร้อมทุนการศึกษารวม 1,350,000 บาท สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2560 ติดตามรายละเอียดการประกวด ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูตัวอย่างหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพระองค์ท่านในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพได้ที่เว็บไซต์www.intouchcompany.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2118-6953 และ 06-4939-9667 คณะกรรมการจะตัดสินผลงานรอบแรกในเดือนกันยายน 2560 จากนั้นตัดสินรอบสุดท้าย ประกาศผล จัดพิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ ระหว่าง 21 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง