Kom Lifestyle

วธ.เตรียมตั้งทีมเจรจาทวงคืนโบราณวัตถุไทยจากต่างชาติ

วธ.เตรียมตั้งทีมเจรจาทวงคืนโบราณวัตถุไทยจากต่างชาติ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

 ประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยนัดแรกต ตั้งทีมติดตามเจรจาเกี่ยวกับการทวงคืนโบราณวัตถุไทยกลับคืนประเทศ

 

      เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ที่ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

      ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกตามคำสั่งของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมข้าราชการ นักวิชาการ และตัวแทนจากหลายหน่วยงาน ที่มีความรู้ด้านวัตถุโบราณและประวัติศาสตร์ของชาติ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและสำรวจวัตถุโบราณของไทยที่อยู่ในต่างประเทศ

     อาทิ แผ่นทับหลังเขาโล้น จ.สระแก้ว และ แผ่นทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทั้ง 2 ชิ้นนี้มีหลักฐานชัดเจน คาดว่าจะได้คืนก่อนวัตถุโบราณที่หายไป 133 รายการที่ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์และโรงเรียนในต่างประเทศ

     ตั้งแต่ปี 2508-2560 ประเทศไทยได้รับคืนโบราณวัตถุ 19 ครั้ง จำนวน 1,024 รายการ เฉพาะการได้รับคืนจากสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2510-2558 ได้รับ 14 ครั้ง 851  รายการ เช่น ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ในช่วงรัฐบาลนี้ ในปี 2557 ได้รับคืน 2 ครั้ง 554 รายการ และปี 2558 ได้รับคืน 2 ครั้ง จำนวน 94 รายการ รวมกว่า 600 รายการ

     การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมศิลปกร ดำเนินการศึกษาข้อกฎหมายภายในประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุงพรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไข (ฉบับที่2 2535) ก่อนพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนำเข้าส่งออกและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายขององค์การยูเนสโก ค.ศ.1970 จึงมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาดำเนินการในเรื่องนี้

       นอกจากนี้ ได้ตั้งอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุ โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโบราณวัตถุของไทยที่คาดว่ายังมีอยู่ในประเทศต่างๆนอกเหนือจาก 133 รายการ อนาคตจะมีการตั้งทีมจับตาการประมูลโบราณวัตถุของไทยที่อาจจะมีการนำไปประมูลในสถาบันที่จัดประมูลในต่างประเทศ 13 สถาบันและกำหนดแนวทางฝนการดำเนินการกรณีเช่นนี้ด้วย

       สำหรับในการประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป จะมีการพิจารณาตั้งทีมติดตามเจรจาเกี่ยวกับการทวงคืนโบราณวัตถุไทยกลับคืนประเทศ โดยจะต้องเป็นทีมที่มีความรอบรู้ในกฎหมายไทยและระหว่างประเทศ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง