Kom Lifestyle

2 ข้อร้องเรียนปขมท. ตั้งก.อุดมศึกษา

2 ข้อร้องเรียนปขมท. ตั้งก.อุดมศึกษา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปขมท.เสนอ 2 ขอเรียกร้อง ดูแลบุคลากรให้ดี และสกอ.ตั้งคณะทำงานกลาง กำหนดมาตรฐานขึ้นต่ำ ติดตามดูการดำเนินการของแต่ละมหาวิทยาลัย

        นายคมกฤษณ์ ชนะศรี ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในฐานะประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เปิดเผยว่า ปขมท. ได้วิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.... และการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ต่ออนาคตของพนักงาน ลูกจ้าง มหาวิทยาลัย  เพื่อเสนอต่อคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ว่า เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลายประเภททั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ เช่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยและแต่ละกลุ่มมีศักยภาพแตกต่างกัน  หากมหาวิทยาลัยใดมีศักยภาพสูง รายได้สูง ก็จะดูแลพนักงานได้ดีกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่ง ปขมท. รู้ดีว่า ไม่ทางที่จะดูแลพนักงานและลูกจ้างได้เหมือนกันทุกแห่ง

        อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ ปขมท. เรียกร้องและเสนอต่อคณะทำงานเตรียมการจัดตั้ง ฯ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ 1.อยากให้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย  ทั้งเงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการต่างๆ โดยเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกมหาวิทยาลัยควรมี ส่วนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงก็ให้เงินเดือน สวัสดิการที่สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องดี

       2. การกำหนดความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงานสายสนับสนุนการสอน  ซึ่งปัจจุบันขึ้นกับแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่ง ปขมท.เห็นว่า สกอ.น่าจะตั้งคณะทำงานกลางขึ้นชุดหนึ่ง กำหนดมาตรฐานขึ้นต่ำ ทั้งมีหน้าที่ติดตามดูการดำเนินการของแต่ละมหาวิทยาลัย ดูว่าบุคลากรแต่ละกลุ่มมีความก้าวหน้าหรือติดขัดปัญหาใด ทั้งมีความสุขหรือมีความทุกข์ในเรื่องใด และอยากให้ช่วยเหลือแก้ไข อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวเห็นว่า การแยกการอุดมศึกษา ออกไปเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา น่าจะทำให้การดูแลบุคลากรกลุ่มต่างๆ ได้ดีขึ้น แต่การดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ยังไม่ค่อยชัดเจน  ทั้งนี้ข้อเสนอต่างๆ ของ ปขมท.นั้น ก็ได้เสนอต่อคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาไปแล้ว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง