Kom Lifestyle

แถลงการณ์สมาคมนร.เก่าห่วงใย"สามเสน"

แถลงการณ์สมาคมนร.เก่าห่วงใย"สามเสน"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยออกแถลงการณ์ห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น "คลิปรับนร.ม.1 "

        เมื่อวันที่ 20 มิย. สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ได้ออแแถลงการณ์กรณีโรงเรียนดังย่านพระราม 6 เรียกรับเงินจากผู้ปกครองเพื่อฝากนักเรียน เผยแพร่ไปตามสำนักพิมพ์ต่างๆ ใจความว่า สมาคมฯขอแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ต่อการไม่เห็นดวยกับการทุจริตคอรัปชั่นและการแสดงหาประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบ

        และพร้อมให้ความร่มมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการกระบวนการตามขั้นตอนของกฏหมายภายใต้หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ปรากฏความจริงต่อประชาคมสามเสนวิทยาลัยและสาธารณชนโดยเร็ว อันจะเป็นการสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย 

แถลงการณ์สมาคมนร.เก่าห่วงใย"สามเสน"

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง