Kom Lifestyle

ถก...ทิศทาง "มหาวิทยาลัยไทย"

ถก...ทิศทาง "มหาวิทยาลัยไทย"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สังคมศาสตร์ มศว ขับเคลื่อน “นโยบายประชารัฐในทิศทางมหาวิทยาลัยไทย” 21 มิ.ย.ศกนี้

         รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) กล่าวว่า คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ขอเชิญประชาชน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          อธิการบดี มศว กล่าวอีกว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองนโยบายประชารัฐในทิศทางมหาวิทยาลัยไทย เพื่อให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ในสังคมไทย สร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนและผู้สนใจ โดยร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

           “ผมขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน การออกบูธแสดงผลงานประชารัฐด้านการศึกษาจากบริษัทและหน่วยงานชั้นนำของประเทศไทย” รศ.ดร.สมชาย กล่าว

          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงาน/สำรองที่นั่งได้ที่ QR Code หรือโทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 11722 11728 11736 และ 11777 หรือโทรสาร 0 2664 4214 หรืออีเมล [email protected]  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง