Kom Lifestyle

จม.เปิดผนึก3ข้อควรแก้กม.บัตรทอง

จม.เปิดผนึก3ข้อควรแก้กม.บัตรทอง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ เรียกร้องแก้ไขกฎหมายบัตรทอง มาตรา 9,10,11 ที่มีเจตนารมณ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ให้มีมาตรฐานเดียว

 

    สุภัทรา นาคะผิว เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพโพซบุ๊ก #จดหมายเปิดผนึก ในเฟซบุ๊ก Supatra Nacapew เมื่อวันที่ 19  มิย.60 ถึง อ.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการแก้กฎหมายบัตรทอง และ อ. พลเดช ปิ่นประทีป ประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็น เรียกร้องสิ่งที่ควรจะแก้ไขกฎหมาย และเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง 

      เช่น มาตรา 9,10,11 ที่มีเจตนารมณ์ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ให้มีมาตรฐานเดียว กองทุนเดียว หรือการเพิ่มอำนาจให้ สป.สช.ดำเนินการจัดซื้อยาจำเป็น ยาราคาแพง เพื่อประหยัดงบประมาณของชาติ หรือการตัดมาตรา 5(2) เพื่อไม่ต้องเปิดช่องให้มีการร่วมจ่ายเมื่อป่วย แต่ให้ประชาชนทุกคนร่วมจ่ายก่อนป่วยผ่านระบบภาษี

      เพื่อเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข และป้องกันไม่ให้คนจนที่ไม่มีเงินร่วมจ่ายต้องมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ หรือการขยายความในมาตรา 5 ให้ครอบคลุมคนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง