Kom Lifestyle

วัยใส ใส่ใจทำดี ชีวิตปลอดภัย

วัยใส ใส่ใจทำดี ชีวิตปลอดภัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พม.จัดทำคู่มือ วัยใส ใส่ใจ ทำดี  และวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  เพื่อให้เด็กและเยาวชน  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

         นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก "วัยใส ใส่ใจทำดี ชีวิตปลอดภัย ปีที่ 3" ที่ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จ.ระยอง พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือ mou  และเยี่ยมชมนิทรรศการ/ฐานชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็กอายุระหว่าง 9-12 ปี ที่พักอาศัยในตำบลทุ่งควายกิน ซึ่งโครงการวัยใส  ใส่ใจ  ทำดี   ว่า เป็นโครงการที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน สนับสนุนให้ องค์บริหารตำบล ในหลายพื้นที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน

วัยใส ใส่ใจทำดี ชีวิตปลอดภัย

      โดยได้จัดทำคู่มือ วัยใส ใส่ใจ ทำดี  และวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  เพื่อให้เด็กและเยาวชน  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การพับเสื้อผ้า  /การเก็บและทำความสะอาดที่นอน  /มีระเบียบมีวินัย และช่วยเหลือ งานในครอบครัว  ล้างจาน/ล้างห้องน้ำและทำความสะอาดบ้านเรือน ซึ่งใช้เวลาในการฝึก กว่า 6 สัปดาห์  

วัยใส ใส่ใจทำดี ชีวิตปลอดภัย

     ทั้งนี้ เด็กก็จะปฏิบัติ เป็นกิจวัตร ประจำวัน รวมทั้งฝึกฝน การรู้จักการแบ่งสรรเวลา ในการเรียน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน และฝึกทักษะ ในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง