Kom Lifestyle

ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน

ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน

       ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในชื่อชุด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน” เพื่อนำเสนอพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน

บอร์ดนิทรรศการ

       อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์ และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า นิทรรศการวิทยาศาสตร์นี้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 โดนปีนี้ใช้ชื่อชุด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน” ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพสกนิกร ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องดิน น้ำ ป่าไม้ พลังงาน ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ผู้เข้าชมงานจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน

นิทรรศการศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน

       ด้าน สุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า นิทรรศการนี้หวังให้ผู้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เรียนรู้และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่แฝงอยู่รอบๆ ตัวเสมอ ในปีนี้เราได้น้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระองค์ท่าน รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอีกมากมายที่ได้สร้างประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด

ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน

เด็กๆ สนุกกับการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา

ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน

กิจกรรม วอล์กแรลลี่

       ภายในนิทรรศการนำเสนอพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านการสื่อสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ พลังงานทดแทน ที่ได้ทรงนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนับพันโครงการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกร เป็นต้น โดยจัดแสดงในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ ประกอบสื่อมัลติมีเดีย และชิ้นงานวิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ อาทิ ฟังพระสุรเสียง VR009 ผ่านเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ทรงใช้วิทยุสื่อสารพระราชทานคำแนะนำในเรื่องการใช้วิทยุสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครในปี 2528 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมปฏิบัติการสืบสานศาสตร์พระราชา ประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา รับของที่ระลึกที่จัดทำด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 3 ดี พริ้นติ้ง เช่น กล้องถ่ายภาพ, เรือใบ, สุนัขทรงเลี้ยง, แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมวอล์ก แรลลี่ หาคำตอบจากนิทรรศการ ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม

ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน

       นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน เวลา 09.30-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2544-3858

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง