Kom Lifestyle

อัพเดทคุรุสภาต่อตั๋วครู7,049ราย

 อัพเดทคุรุสภาต่อตั๋วครู7,049ราย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

‘กมล’ อัพเดทคุรุสภาต่อตั๋วครู7,049ราย โผล่ครูพี่เลี้ยง-ธุรการตกสเปคขึ้นทะเบียน

       ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (กมว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะอนุกรรมการ กมว. ได้พิจารณาอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 1,948 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,255 ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 549 ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 53 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 91 ราย นอกจากนี้ ยังอนุมัติต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 7,790 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ดังนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 7,049 ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 623 ราย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 55 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 63 ราย    

       ดร.กมล กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ยังพบปัญหาการขาดคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 4 ราย ซึ่งบรรจุในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการและครูธุรการ แต่สถานศึกษามอบหมายให้รับผิดชอบการสอนในการปฏิบัติการสอนที่ม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการ กมว. ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสของผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ที่ยังขาดคุณสมบัติดังกล่าว ซึ่งจะได้นำรายงานปัญหาในที่ประชุมอนุกรรมการ กมว. ครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขว่าครูพี่เลี้ยงและครูธุรการเหล่านี้จะมีคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ได้หรือไม่ในอนาคต ทั้งนี้ จำเป็นต้องตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเสียก่อน  

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง