Kom Lifestyle

ข้อสอบมธ.130รั่ว!!! ธรรมศาสตร์ลงโทษเด็ดขาดคนผิดทันที

ข้อสอบมธ.130รั่ว!!!  ธรรมศาสตร์ลงโทษเด็ดขาดคนผิดทันที
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ม.ธรรมศาสตร์ชี้แจงกรณีการสอบวิชา มธ. 130  ประจำปีการศึกษา 2560

          จากกรณีนักศึกษาบางส่วนร้องเรียนต่อกองอำนวยการสอบ เรื่องการรั่วไหลของข้อสอบวิชา มธ. 130 ภายหลังจากการสอบเสร็จสิ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560   อันเนื่องจากในคืนวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 พบว่ามีการโพสต์แนวข้อสอบบางส่วนเผยแพร่ผ่านอินสตราแกรมซึ่งหลังการตรวจสอบพบว่าเป็นอินสตราแกรมของนักศึกษารายหนึ่ง     
         อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย ได้ประกาศให้การสอบเป็นโมฆะตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยนักศึกษาจำนวน 965 คน ซึ่งศึกษาใน section 040001, 120001 และ 120101 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะต้องทำการสอบใหม่ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00

ข้อสอบมธ.130รั่ว!!!  ธรรมศาสตร์ลงโทษเด็ดขาดคนผิดทันที

         โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนออกข้อสอบใหม่ทั้งชุด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดทำข้อสอบ 
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าว และหากพบว่ามีบุคคลใดมีความผิดจริง จะดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดในทันที ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทำข้อสอบสำหรับการสอบรอบใหม่นี้ มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ เป็นประธาน

           ส่วนคณะกรรมการอำนวยการสอบ มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน  อย่างไรก็ตามการจัดสอบใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการออกเกรดนักศึกษาตามกรอบเวลาปกติ  เพราะการออกเกรดวิชาดังกล่าวยังเป็นไปตามกรอบระยะเวลาปกติของมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากวันที่กำหนดให้มีการสอบใหม่ จนถึงวันส่งเกรดแล้ว แม้หากเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา ก็จะสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้ได้ทัน

          นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังกำหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสอบเช่นเดียวกับการสอบรอบปกติ กล่าวคือ หากมีนักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาผู้นั้นสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอให้จัดสอบชดเชยได้ ทั้งนี้ การพิจารณาเห็นชอบให้นักศึกษาสามารถเข้าสอบชดเชยได้หรือไม่นั้น เป็นการพิจารณาเฉพาะรายบุคคลโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
          ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง