Kom Lifestyle

TCAS ระบบคัดเด็ก เสียเงินน้อย

TCAS ระบบคัดเด็ก เสียเงินน้อย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทปอ.เดินแจงระบบ "TCAS" เชื่อถ้านักเรียนตัดสินใจเด็ดขาดเรียนคณะและสถาบันใด เสียค่าสมัครน้อย ย้ำข้อสอบวัดคัดเลือกไม่ซ้ำซ้อน

         ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดเดินสายชี้แจง และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มเป้าหมายใน4ภูมิภาค เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ประจำปีการศึกษา2561 Thai university Central Admission System (TCAS )หรือ ทีแคสนั้น ซึ่งเป็นระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบใหม่นั้น ขณะนี้ ทปอ.ได้เดินสายชี้แจงระบบทีแคส ไปแล้ว2ภูมิภาค คือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.)และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)ซึ่งมีครูแนะแนวโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

        ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษาของทปอ.เปิดเผยว่า  จากการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบทีแคส ใน2ครั้งที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าครู นักเรียน และผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เข้าใจระบบการคัดเลือกใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาทปอ.รวมถึงสื่อมวลชนได้ช่วยกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นที่นักเรียนและผู้ปกครองสอบถามมากจะเป็นเรื่องโควตาในพื้นที่ต่าง ๆว่านักเรียนในพื้นที่ยังจะได้โคตาเหมือนเดิมหรือไม่ ซึ่งได้ชี้แจงว่าถ้านักเรียนมีคุณสมบัติตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดจะยังได้โควตาเหมือนเดิม นอกจากนี้มีคำถามเรื่องค่าสมัครในระบบทีแคสว่าแตกต่างจากระบบเดิมหรือไม่ ซึ่งทปอ.ได้ชี้แจงและย้ำว่าการจะเสียค่าสมัครเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาแพงหรือไม่อยู่ที่ตัวนักเรียนว่าจะสามารถตัดสินใจว่าจะเรียนในคณะและสถาบันไหน ไม่สมัครเผื่อเลือกไปหมดเหมือนที่ผ่านมา

       “ในระบบคัดเลือกเดิมนักเรียนบางคนเสียเงินเป็นหลายหมื่น บางคนเสียเป็นแสนบาทก็มี เพราะสมัครไปหมด เผื่อเลือก พอสอบติดแล้วก็ไปเสียค่าเทอมเป็นหลายหมื่น แต่ยังไม่พอใจก็มาสมัครที่อื่นอีก ทำให้เสียเงินมาก แต่ระบบทีแคสถ้านักเรียนตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเรียนคณะและสถาบันใด ก็จะเสียค่าสมัครอย่างต่ำไม่เกินพันบาท แต่ถ้าจะสมัครทุกรอบสูงสุดก็ไม่น่าจะเกิน3พันบาท เพราะระบบทีแคสนักเรียนไม่ต้องเดินทางไปสมัครและสอบในทุกสถาบันอุดมศึกษาเหมือนเดิม” ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าว

        ทั้งนี้  ครูยังมีคำถามว่าวิชาสอบที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษายังมีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่ เช่น ข้อสอบวิชาสามัญ9วิชา และข้อสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือแกต และข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพตในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อสอบก็ไม่มีความซ้ำซ้อนกัน เพราะเป็นการวัดที่แตกต่างกันและเป็นข้อสอบที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการใช้ อย่างไรก็ตาม  ทปอ.จะเดินสายชี้แจงทีแคสอีก2ครั้ง คือ วันที่ 16 มิ.ย.2560 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.)และ วันที่ 13 ก.ค.2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)ก่อนที่จะสรุปผลการชี้แจงและข้อเสนอแนะให้ ทปอ.ต่อไป

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง