Kom Lifestyle

เปิด"เฟซบุ๊ก-ไลน์"รับความเห็นปฏิรูปการศึกษา

เปิด"เฟซบุ๊ก-ไลน์"รับความเห็นปฏิรูปการศึกษา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คกก.อิสระฯ ตั้งอนุฯ 5 ชุดตามภารกิจ และตั้งคณะอนุฯสื่อสาร เตรียมเปิดไอดีไลน์และเฟซบุ๊ก ให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอแนวคิดปฏิรูปการศึกษา

       การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งรวบรวมผู้รู้จากหลายภาคส่วน มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนโดยมีโจทย์ 5 ภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการอิสระฯ ได้วางแผนประชุมทุกสัปดาห์ซึ่งผ่านมาแล้ว 2 ครั้ง ล่าสุด(13 มิ.ย.)ในการประชุมครั้งที่ 3 ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระฯ เปิดเผยว่า ได้มีการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการอิสระฯ ออกเป็น 5 อนุกรรมการฯตามภารกิจ โดยเรียกว่า คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก, คณะอนุกรรมการครู, คณะอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน, คณะอนุกรรมการโครงสร้าง และคณะอนุกรรมการกองทุน 

เปิด"เฟซบุ๊ก-ไลน์"รับความเห็นปฏิรูปการศึกษา

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา

        ในแต่ละคณะอนุกรรมการฯ กรรมการอิสระฯบางท่านอาจจะอยู่มากกว่า 1 ชุด และจากนี้คณะอนุฯ แต่ละชุดจะไปประชุมหารือการทำงานตามภารกิจ โดยสามารถเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการ หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ได้ เพราะการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องของคณะกรรมการอิสระฯเท่านั้น แต่เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามีส่วนร่วม พร้อมกันนี้ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมขึ้นมาอีกคณะหนึ่งด้วย ซึ่งชุดนี้จะมีหน้าที่รวบรวมและรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ตลอดจนสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิรูปการศึกษา และเร็ว ๆ นี้จะมีการตั้งไอดีไลน์ (ID Line)  และเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการแสดงข้อคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น ต่อการปฏิรูปการศึกษาในทุกๆประเด็น

       “การประชุมวันนี้ที่ประชุมมีการแสดงความเห็นหลากหลาย แต่ที่เห็นตรงกันว่า การศึกษา คือ การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ที่ต่อไปจะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ซึ่งเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสาร จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จได้ ภายใต้หลักการว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งในความจริงเรื่องของความเสมอภาคทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ส่วนการส่งเสริมเรื่องความเป็นเลิศ หรือเพื่อการแข่งขันก็ต้องทำ แต่เป้าหมายรวมคือความเสมอภาคและโอกาสที่ต้องทำพร้อมกัน”ประธานคณะกรรมการอิสระฯ กล่าว

      ศ.นพ.จรัส กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จะนำบทเรียนจากความไม่สำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อแกไขข้อบกพร่องในการทำงานโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการยกร่างธรรมนูญการศึกษาเพื่อเป็นกฎหมายแม่บท ด้านการศึกษา และชี้ให้ชัดว่า อะไรคือหลักการของการจัดการศึกษาที่ชัดเจน

           

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด