Kom Lifestyle

สหวิชาชีพฯบุกสธ.ร้องขอบรรจุข้าราชการ

สหวิชาชีพฯบุกสธ.ร้องขอบรรจุข้าราชการ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เครือข่ายสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบต้องการบรรจุแห่งประเทศไทย 18 องค์กร ยื่นหนังสือสธ. ขอบรรจุราชการ วอนเห็นใจ

      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน เครือข่ายสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบต้องการบรรจุแห่งประเทศไทย 18 องค์กร อาทิ ชมรมทันตาภิบาลลูกจ้างแห่งประเทศไทย ,ชมรมลูกจ้างเจ้าพนักงานเวชสถิติแห่งประเทศไทย ,ชมรมลูกจ้างเจ้าพนักงานสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ,ชมรมโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ,ชมรมผอ.รพ.สต.ชายแดนใต้  ,ชมรมทันตาภิบาล 77 จังหวัด และชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้เดินทางเข้ามายื่นหนังสือต่อกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เพื่อขอบรรจุข้าราชการเนื่องจากบางวิชาชีพไม่ได้รับการบรรจุตั้งแต่พ.ศ.2552  โดยมี พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เป็นผู้รับหนังสือ

          พญ.ประนอม  กล่าวว่า ขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะไม่ทอดทิ้งใคร ทุกวิชาชีพจะก้าวไปพร้อมกัน

สหวิชาชีพฯบุกสธ.ร้องขอบรรจุข้าราชการ

       นาย ภานุพงศ์ ปิ่นแก้ว ประธานเครือข่ายสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบต้องการบรรจุแห่งประเทศไทย 18 ตำแหน่ง กล่าวว่า การยื่นหนังสือเนื่องจาก มี 20 วิชาชีพที่ต้องการร้องขอบรรจุตำแหน่งข้าราชการที่ตกค้าง บางวิชาชีพตกค้างมาตั้งแต่ปพ.ศ. 2552  อาทิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ตกค้างประมาณ 2,300กว่าคน เจ้าพนักงานเภสัชกร ตกค้างประมาณ 600 คน นักวิชาการสาธารณสุขตกค้างประมาณ 1,000 คน เป็นต้น

           เพราะต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงของตัวเองและสวัสดิการในการดูแลพ่อแม่ด้วย ทั้งนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรได้รับเหมือนกับวิชาชีพอื่น เพราะวิชาชีพเหล่านี้เป็นเหมือนรากแก้ว มีความสำคัญกับสธ.แต่กลับถูกละเลย จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)และสธ. ทั้งนี้บางสายงานจบออกมาแล้วมีงานทำเลย บางสายงานกลับต้องสอบแข่งขัน แสดงถึงความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้ง ยังมีการจ้างแบบรายวันทำให้มี หลายคนลาออกเพื่อไปทำงานในเอกชน 

สหวิชาชีพฯบุกสธ.ร้องขอบรรจุข้าราชการ

            เครือข่ายฯอยากขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 8 ประเด็น ดังนี้ 1.ขอให้มีการจัดสรรตำแหน่งว่าง หรือกำหนดตำแหน่งใหม่ให้กับเครือข่ายสหวิชาชีพฯ ด้วยความเป็นธรรม 2.ขอให้มีการเพิ่มการบรรจุบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างทุกประเภท 100% ในทุกวิชาชีพเหมือนกับสายหลัก 3.ขอให้ชี้แจงตำแหน่งที่จะบรรจุในพ.ศ. 2560 ของสหวิชาชีพฯให้ชัดเจน 4.ขอให้มีการเพิ่มอัตรากำลังการบรรจุนักวิชาชีพสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5.พิจารณาค่าตอบแทนทุกฉบับให้เหมาะสมแก่ลูกจ้างทุกประเภทที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ

         6.ขอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2559 เนื่องจากซับซ้อนกับเงินเสี่ยงภัยของข้าราชการของกระทรวงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7. ขอให้ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมกับทุกวิชาชีพ และ 8.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงตำแหน่งในสายงานที่มีการปรับหลักสูตรจากอนุปริญญาเป็นปริญญาตรี เช่น เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เป็นนักวิชาการสาธารณสุขเป็นต้น เจ้าพนักงานเภสัชกร เป็นพนักงานเภสัชพรเป็นต้น ทั้งนี้หากกระทรวงสาธารณสุขไม่มีการดำเนินการใดๆ จะมีการเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป อย่างไรก็ตามทางเครือข่ายฯ ยินดีหากการบรรจุจะดำเนินการภายใน 3 ปี

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง