Kom Lifestyle

สรรหา!! อธิการฯ "มหาวิทยาลัยนครพนม" คนใหม่

สรรหา!! อธิการฯ "มหาวิทยาลัยนครพนม" คนใหม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สรรหาอธิการบดี ม.นครพนม เริ่มรับสมัครระหว่าง 23มิ.ย.-24 ก.ค.ศกนี้

          มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2560 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 4 เลขที่ตั้ง 103 ม.3 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร. 042-532477-8 ต่อ 217 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนมwww.npu.ac.th

          โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารภายในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

          (1) กรณีสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2560 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ภายในเวลา 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยให้ถือตราประทับรับของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

          (2) กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครไปที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร เลขที่ 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 หรือส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 0-4253-2479 โดยให้ถือตราประทับรับของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่[email protected]ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2560 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ภายในเวลา 16.30 น. โดยให้ถือเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นสำคัญ

          ทั้งนี้ การสมัครจะต้องแนบประวัติ ผลงาน พร้อมทั้งคำรับรองจากผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด

          เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

          ใบสมัคร ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ,          สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ,สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ  พร้อมรูปเล่มประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ชุด

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด