Kom Lifestyle

สมุยรักษ์น้ำ

สมุยรักษ์น้ำ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาล และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตในการดำรงชีวิต ถ้าขาดน้ำสิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

         พื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ พบว่า ภาคธุรกิจท่องเที่ยวของเกาะสมุยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่าปีละ 12,000-18,000 ล้านบาท อยู่ในลำดับที่ 6 ของรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศ

        บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เห็นถึงการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตของประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย โดยเฉพาะในด้านทรัพยากรน้ำ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในทุกวันนี้ เพราะมีทั้งการนำไปใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค จึงร่วมกันทำโครงการ “สมุยรักษ์น้ำ” เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านน้ำให้กับชุมชน สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ครูและนักเรียนตลอดจนชุมชนโดยรอบ ได้ดำเนินการในพื้นที่โรงเรียนวัดบุณฑริการาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี

สมุยรักษ์น้ำ

      นายจุมพล จันทร์คำ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและวิศวกรรม บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เล่าว่า ได้เริ่มโครงการสมุยรักษ์น้ำในพื้นที่เกาะสมุย โดยเริ่มจากโรงเรียนวัดบุณฑริการามเป็นที่แรก ซึ่งทางโรงเรียนได้มีปัญหาในเรื่องของน้ำใช้ปัญหา 3 ส่วน คือ สี น้ำมีความขุ่น และมีกลิ่น โดยเป็นน้ำมาจากบาดาลบ่อตื้นที่ชาวบ้านขุดขึ้นมา เมื่อสมุยเริ่มมีชุมชนเยอะขึ้น เรื่องของน้ำบาดาลทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มแย่ลง จึงมานั่งวิเคราะห์ว่าหากปรับปรุงระบบน้ำ สามารถจะได้น้ำนำไปใช้อุปโภคได้อย่างไร เริ่มจากปัญหา 3 ส่วนก่อน ในเรื่องของความใสความขุ่น โดยออกแบบให้ระบบมีการกรองทราย ส่วนที่สองในเรื่องของตัวสีมีการดักสีดักกลิ่น มีถังกรองคาร์บอนมีตัวดูดสี ดูดกลิ่น และมีธาตุเหล็กเยอะ ทำให้ของใช้เป็นคลาบเหลืองคล้ายสนิท จึงนำระบบกรองน้ำใช้ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน ครู และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และได้รับน้ำคุณภาพที่ดีขึ้น

       นอกจากนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 25 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดยมอบทุนให้กับนักเรียน 3 ประเภทด้วยกัน 1. ประเภทเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 2. ประเภทเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และ 3.ประเภทเก่งกิจกรรม สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน และยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำแก่นักเรียน มีการบรรยายให้ความรู้ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการเล่นเกมตอบคำถาม ในความรู้เกี่ยวกับน้ำในหัวข้อต่างๆ เช่น ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำ การร่วมแรงร่วมใจประหยัดน้ำ การช่วยลดน้ำสูญเสียภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของน้ำ เห็นคุณค่า และร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด

สมุยรักษ์น้ำ

          นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม เล่าว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีระบบกรองน้ำภายในโรงเรียน เพราะตอนช่วงมีนาคม-พฤษภาคม จะเป็นช่วงที่แล้งน้ำจะน้อย โดยเราใช้น้ำบ่อตื้นซึ่งคุณภาพน้ำค่อนข้างแย่ แต่ก่อนนักเรียนในโรงเรียนจะไม่ได้แปรงฟันเนื่องจากน้ำมีตะกอน สีขุ่น และมีกลิ่น แต่พอมีระบบกรองน้ำทางโรงเรียนก็สามารถให้นักเรียนแปรงฟันได้ ยังทำให้คุณภาพชีวิตของครู และนักเรียนดีขึ้นในตอนนี้

         สำหรับการมาให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของน้ำ ทางโรงเรียนก็มีการรณรงค์ การสอนให้ความรู้บ้างแล้ว แต่นักเรียนอาจจะยังไม่รู้จักประโยชน์หรือคุณค่าที่มาของน้ำพอสมควร แต่วันนี้ได้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน คาดว่านักเรียนจะได้รับความรู้ได้เป็นอย่างดี สามารถจะเป็นแกนนำในการให้ความรู้เรื่องน้ำ การประหยัดน้ำแก่คนที่บ้านได้

        เด็กชายธนกร เทพเลื่อน หรือน้องกร ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่าว่า วันนี้ได้รับความรู้เรื่องน้ำ ที่มาของน้ำ มีเกมให้เล่นเพื่อตอบคำถามรับของรางวัล สมุกมาก ยังได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม จะประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียน กับที่บ้าน จะนำไปบอกต่อกับพ่อแม่เรื่องของน้ำสูญเสีย และจะใช้น้ำอย่างประหยัดโดยการนำน้ำที่ใช้ซักผ้ามารดน้ำต้นไม้ หรือถูกพื้นบ้านแทน ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ และเมื่อมีเหตุขัดข้องของน้ำสามารถโทรแจ้งได้ที่ 1141

สมุยรักษ์น้ำ สมุยรักษ์น้ำ


 


 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง