Kom Lifestyle

นักออกแบบ 4 DNA ถอดรหัสตัวตน

นักออกแบบ 4 DNA ถอดรหัสตัวตน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“บ้าน โรงแรม อสังหาริมทรัพย์” ใช่มีเงิน มีที่ดินก็สามารถ “สร้างและประสบความสำเร็จ” ได้ ยิ่งในยุค 4.0 การแข่งขันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

      นักออกแบบด้านอสังหาริมทรัพย์  รวมถึงเจ้าของ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงต้องมีความรู้ทั้งประสบการณ์ และด้านวิชาการที่บูรณาการทั้งกฎหมาย กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อสร้างภาพลักษณ์      

       ต้องมี การเรียนรู้ขั้นตอนจากจินตนาการสู่การออกแบบถึงการบริหารจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้บูรณาการการออกแบบและวิทยาการจัดการ เข้าด้วยกันเพื่อผลิต “นักออกแบบ 4 DNA ถอดรหัสตัวตน เข้าใจกฎหมายข้อจำกัดการออกแบบ การตลาด การเงิน และการบริหารอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม 

       ดร.นุชนาภางค์ แก้วนิล ประธานหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์  มศก. กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการแบบบูรณาการระหว่างคณะมัณฑนศิลป์และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกแห่งเอเชียที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างศิลป์และศาสตร์  โดยการเรียนการสอนเน้นการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ทำให้เกิดเป็นผลงานจริงๆ 

นักออกแบบ 4 DNA ถอดรหัสตัวตน

 ดร.นุชนาภางค์ แก้วนิล

       “นักศึกษาที่เรียนทุกสาขา สามารถมาเรียนในหลักสูตรนี้ได้ ไม่จำเป็นต้องวาดรูปเป็น เขียนแบบเป็น หรือมีความรู้ด้านวิทยาการจัดการเท่านั้น เพราะโครงสร้างหลักสูตรเติมเต็มในทุกสาขาวิชาแก่ผู้เรียน ทั้งแนวคิดในการออกแบบ ด้านการตลาด กฎหมาย การเงิน ซึ่งผู้จบการบริหารจัดการอื่นๆ มาจะเติมเต็มมาด้านศิลปะให้ ผู้ที่อยากเป็นเป็นนักออกแบบ หรือครอบครัวมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นเจ้าของโครงการ สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้  การบริหารจัดการ เติมเต็มองค์ความรู้ให้”

         ทำอย่างไรให้โรงแรมของตนเองแตกต่างจากคู่แข่ง ทำอย่างไรให้ออกแบบความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการคิดค้นนวัตกรรม โดยการนำความรู้ด้านวิจัย มาสู่การออกแบบ

          ตอนนี้เทรนด์เริ่มเปลี่ยน เมื่อก่อนทำโรงแรมก็คือโรงแรม ทำห้างสรรพสินค้าคือห้างสรรพสินค้า  แต่ตอนนี้เทรนด์การสร้างอสังหาริมทรัพย์เป็นรูปแบบผสมผสาน ไม่สามารถทำอะไรอย่างเดียวแล้วดึงดูดผู้คนได้ เช่น ถ้าจะสร้างโรงแรมก็ต้องนำเรื่องศิลปะเข้ามาผสมผสาน  เทคโนโลยี  เพราะไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเปลี่ยน กลุ่มคนท่องเที่ยวเปลี่ยน  ไม่จำเป็นต้องอายุ 60 ปี แล้วเที่ยว บางคนทำงานไปเที่ยวไป หรือนักเรียนนักศึกษาก็เที่ยวได้ เนื่องจากการเดินทางมันง่าย

นักออกแบบ 4 DNA ถอดรหัสตัวตน

        เมื่อการเดินทางเปลี่ยน โลเคชั่น สถานที่เปลี่ยนไม่จำเป็นต้องติดถนนใหญ่เหมือนอดีต ผู้คนเดิมตามแอพพลิเคชั่น ตามสิ่งที่เขาอยากจะไป อาคาร โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ จึงต้องเป็นฮิปๆ เก๋ๆ 

        ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) กล่าวว่านักออกแบบมีความเข้าใจในการสร้างโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในเรื่องศิลป์และศาสตร์ การบริหารจัดการ นวัตกรรมการลงทุนยุคใหม่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมมีน้อยมาก ทั้งที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ มีการขยายตัวอย่างมาก ดังนั้น นักออกแบบติดโปร ติดอาวุธ 4DNA ที่เรียนรู้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการคำนึงถึงอัตลักษณ์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รับผิดชอบ ต้องไม่คัดลอกงานผู้อื่น ต้องรู้ถึงศักยภาพ ความถนัดของตนเอง  การที่เข้าใจผู้บริโภค และการดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยของเรา ใช้DNA ตนเองให้มีคุณค่ามากขึ้น 

นักออกแบบ 4 DNA ถอดรหัสตัวตน

ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

        “หลักสูตรจะมีการบูรณาการงานวิจัยเข้ามาช่วยนักออกแบบ ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในการเพิ่มมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยใช้รหัสเข้าใจตัวตนของตนเองมากขึ้น ไม่ไปลอกเลียนแบบใคร สร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จในระยะยาว นักออกแบบต้องเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ตามคุณค่าที่ควรจะเป็น” 

        นักออกแบบ 4 DNA ถอดรหัสตัวตน

       หลักสูตร 4DNA สอนให้ดึงความถนัดของตัวเองขึ้นมา ค้นคว้ารากของตนเอง รากของที่ดิน ผ่านการเรียนรู้ศึกษาวิจัยต่างๆ เพราะยิ่งค้นคว้าวิจัย ยิ่งเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงๆ ยิ่งทำให้เป็นนักออกแบบ หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มาจากตัวตนของเราเอง และประสบการณ์ความสำเร็จ

        นางเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย นักศึกษาในหลักสูตร กล่าวว่าสนใจการออกแบบตกแต่ง เพราะที่บ้านมีเรือนไทย และอยากมีองค์ความรู้ไปพัฒนาออกแบบเรือนไทยดังกล่าวให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ของ จ.อ่างทอง ให้ลูกหลานได้เห็นว่าคนสมัยก่อนอยู่บ้านแบบไหน อุปกรณ์การใช้ต่างๆ มีอะไรบ้าง ซึ่งเมื่อเพื่อนแนะนำ หลักสูตรดังกล่าว ได้เข้ามาศึกษาข้อมูลโครงสร้าง พบว่า เป็นหลักสูตรช่วยสร้างฝัน เรียนรู้การออกแบบจากจิตนาการให้เป็นจริง ต่อให้ไม่มีความรู้ ไม่มีเงิน  ไม่มีที่ดิน  แต่มีจินตนาการอาจทำให้ความฝันในการสร้างอสังหาริมทรัพย์เป็นจริงได้ จุดประกายในสิ่งที่ทุกคนฝัน สร้างจินตนาการให้เป็นรูปธรรม โครงการขึ้นอย่างแท้จริง

นักออกแบบ 4 DNA ถอดรหัสตัวตน

นางเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย

        “พอมาเรียน ไม่ใช่เป็นเพียงการเพิ่มเติมองค์ความรู้จากงานวิจัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ หลังบ้านของอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม อาคารสถานที่ต่างๆ ที่ได้มาจากเครือข่าย การลงพื้นที่ที่ทางคณะได้พาไปพบปะพูดคุย ได้เห็นจากสถานที่จริง เช่น คงไม่มีโรงแรมไหนเปิดหลังบ้าน การออกแบบ การวางการตลาด การเงิน การบริหารจัดการให้เราเห็น  บางทีเสียเงินเป็นล้านๆ อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้รายละเอียดลึกๆ ซึ่งการเรียนแบบ 4 DNA เป็นการเรียนครบวงจรของการออกแบบ ทำให้เราได้องค์ความรู้จริงๆ ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้า และเยี่ยมชมโครงการดีๆ ที่มี DNA ของตัวเอง และประสบความสำเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศ” 

        บางครั้ง สิ่งที่คนเราต้องการ ไม่ต้องลงทุนสูงแต่สร้างคุณค่าของสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  เพียงมีความรู้ ความเป็นตัวตน และสร้างมูลค่าจากความคิดของเราเอง

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด