Kom Lifestyle

ผอ.สมศ. ขานรับแนวทางประเมินฯ รอบสี่

ผอ.สมศ. ขานรับแนวทางประเมินฯ รอบสี่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผอ.สมศ. ขานรับปลัด ศธ. กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานเอง ประเมินมุ่งให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา ไม่มีการตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน

            รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายที่แถลงต่อคณะกรรมการบริหาร สมศ. เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2560 และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสำนักไปเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560 ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายของ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ไปเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2560 ว่าสถานศึกษาจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานในการประเมินเอง โดย สมศ. จะร่วมกับต้นสังกัดลงพื้นที่ไปประเมินสถานศึกษาเพื่อดูว่าสถานศึกษาดำเนินการได้ตรงตามมาตรฐานที่ตนเองกำหนดไว้หรือไม่ โดยไม่มีการตัดสินผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน เพียงแต่ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจะให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาเท่านั้น ทำให้เกิดความมั่นใจในความเป็นไปได้ ของการร่วมมือดำเนินการระหว่างทางกระทรวงศึกษาธิการ กับ สมศ. ในการพัฒนาการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาไทยให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา  
          “จากการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันมั่นใจว่าแนวทางที่วางไว้นี้จะสามารถลดภาระงานประเมินของสถานศึกษาได้แน่นอน ซึ่งจากนี้ตามแผนที่ตั้งไว้ จะนัดหมายเพื่อขออนุญาตเข้าพบพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล สมศ. รวมถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบนโยบายและความต้องการในรายละเอียด เพื่อนำมาปรับแนวทางการดำเนินการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เป้าหมายคือเพื่อประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป”รศ.ดร.ณมน กล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด