Kom Lifestyle

ฝึกอาชีพผ่านเฟสบุ๊ค 

 ฝึกอาชีพผ่านเฟสบุ๊ค 
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ติดตาม Live สด ฝึกอาชีพผ่านทางเฟสบุ๊ค M - poweredth ฝึกอบรมอาชีพออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพิ่มรายได้ในยุคดิจิทัล

 

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสามารถรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล รวมทั้งเพิ่มบทบาทในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

     ซึ่งจากผลความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้พัฒนาระบบ M-Powered Thailand มาตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 3 พฤษภาคม 2560 พบว่า มีผู้ใช้บริการจำนวน 4,491 คน แยกเป็นเว็บไซต์ 2,903 คน ในจำนวนนี้มีผู้ใช้บริการหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จำนวน 1,665 คน มีผู้กดติดตามและกดไลท์ผ่านเฟสบุ๊คจำนวน 1,506 คน มีหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 313 หลักสูตร โปรโมทผลิตภัณฑ์สินค้าจำนวน 11 รายการ และมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาด้านอาชีพจำนวน 782 คน

          นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า จากผลการใช้บริการดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมหันมาใช้บริการระบบ M-Powered Thailandศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ครบวงจรมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกทันสมัย เข้าถึงง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย

     ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองความต้องการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจมากยิ่งขึ้น ได้ค้นหาตำแหน่งงานว่างกับศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) เรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning)ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

      รวมทั้งการแข่งขันฝีมือแรงงานสำหรับเยาวชน การโปรโมทผลิตภัณฑ์สินค้า (Marketing Place) การขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านอาชีพ (Mentor)การบริการประชาชนผ่าน E-Service ตลอดจนติดตามLive สดการฝึกอาชีพทางเฟสบุ๊คอีกด้วย  

          ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ www.m-powered.org/thailand ,Facebook Fanpage  M-poweredth รวมทั้ง Twitter อีกทางหนึ่งด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มรายได้ และส่งเสริมอาชีพให้แก่คนไทยในสังคมอย่างเท่าเทียมในยุคดิจิทัล

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง