Kom Lifestyle

เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มสด. ดึงนักศึกษาต่างชาติเรียนร่วม โชว์ศักยภาพด้านอัตลักษณ์ .... นักศึกษาไทยได้ภาษา และเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

       ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ  คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงโครงการความร่วมมือในระดับนานาชาติของคณะมนุษย์ฯ ว่า ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต    ที่มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างหลากหลาย เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาสวนดุสิต ซึ่งปัจจุบันทำความร่วมมือกับ University College of Teacher  Education  Styria ณ เมือง กราซ ประเทศ ออสเตรีย โดยเป็นความร่วมมือที่สานสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ประเทศออสเตรีย และคณะผู้บริหารมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการร่วมกัน  ซึ่งครั้งนี้ ประเทศออสเตรีย ส่งนักศึกษามาเรียนกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 คน เป็นเวลา 4 เดือน จึงจัดเนื้อหาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดึงความเชี่ยวชาญอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านอาหาร และปฐมวัย ร่วมด้วย โดยนักศึกษาจากประเทศออสเตรีย  ได้เรียนภาษาไทย, วัฒนธรรมไทย, การทำอาหารไทย ขนมอบ, ตลอดจนฝึกประสบการวิชาชีพการสอนที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ทั้งยัง ได้มีการเรียนร่วมกับนักศึกษาของเรา เกิดการเชื่อมโยงผ่านพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว และพัฒนาความองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน

เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
       

         ด้าน Ms. Thaler  Maria Magdalena (มะลิ) นักศึกษาออสเตรีย กล่าวถึงโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่า รู้สึกดีใจกับการเดินทางมาครั้งนี้ อาจารย์ และเพื่อนสร่วมชั้นเรียนคอยดูแล ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ซึ่งตนได้ประสบการณ์ที่ดีอย่างมาก  โดยเฉพาะได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ซึ่งการมาเรียนที่สวนดุสิต ตนได้เรียนด้านอาหาร มีโอกาสไปฝึกทำอาหารจริง และเรียนรู้ระบบการขาย การจัดวางสินค้าที่โฮมเบเกอรี่ พนักงานทุกคนถึงแม้จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ดี แต่ทุกคนเต็มใจช่วยเหลือ จึงเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ ยังชื่นชอบชุดเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีป้ายแถบภาษาอังกฤษที่แขนเสื้อ เขียนว่า “สวนดุสิต สวนดุสิต” ซึ่งประเทศตน นักศึกษาไม่มีชุดเครื่องแบบนักศึกษา  จึงรู้สึกแปลกใหม่ และสร้างความภาคภูมิใจ    เมื่อมีคนถามว่าเรียนที่สวนดุสิตใช่ไหม? 

          เวลาเราใส่ชุดนัศึกษาย่อมบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างแท้จริง
         Mr. Sebastian  Kristandl  (เทียน) กล่าวเสริมว่า ตนได้ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างหลากหลาย  ได้ใช้ทักษะชีวิตที่แตกต่างจากประเทศของตัวเอง ประทับใจครูที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้สอนเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติ  แนะนำการเป็นครูที่ดีต้องสอนอย่างไร? สอนวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เด็กเล็ก ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยประสบการณ์เป็นอย่างมาก  จึงรู้สึกโชคดีที่มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และประเด็นที่สำคัญที่สุดคือความประทับใจที่มหาวิทยาลัย มีบริเวณกว้างขวาง สะอาด มีตึกอาคารที่ทันสมัย และมีสิ่งอุปโภคบริโภคครบครัน เอื้ออำนวยแก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก สุดท้ายขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งเพื่อนนักศึกษาที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกันเอง ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจ ซึ่งประโยชน์จากการมาศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ถือว่ามีคุณค่าและสามารถนำกลับไปพัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง 
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง