Kom Lifestyle

ปั้น!!เชฟอาเคดามี่มาตรฐานออสเตรเลีย

ปั้น!!เชฟอาเคดามี่มาตรฐานออสเตรเลีย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สอศ.-บ.เดอะ ไมเนอร์ฯ ร่วมผลิตเชฟ ในหลักสูตรเชฟอาเคดามี่ 100 คนทำได้ทั้งอาหารไทยและเทศ

     สถานประกอบการมีความต้องการเชฟปีละกว่า 200คน โดยเฉพาะที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกอาหารและโภชนาการ นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการศึกษาระบบทวิภาคี คัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวส.แผนกอาหารและโภชนาการ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาในหลักสูตรเชฟอาเคดามี่ ในพื้นที่มีบริษัทเครือข่ายตั้งอยู่

     รองเลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรเชฟอาเคดามี่นั้น สอศ.และบริษัท เดอะไมเนอร์ฯ ได้ร่วมกันพัฒนาโดยนำหลักสูตรฟู้ดเชฟ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา มาเปรียบเทียบกับหลักสูตรเชฟอาเคดามี่ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศออสเตรเลีย พัฒนาปรับปรุงให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ปวส.

     โดยซึ่งผู้จบหลักสูตรเชฟอาเคดามี่ นี้จะสามารถทำได้อาหารไทยและต่างประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลียด้วย ทั้งนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้รับวุฒิ ปวส.และวุฒิบัตร Certificate Level 3 in Hospitality ซึ่งสามารถไปประกอบอาชีพเชฟได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างร่วมกันจัดทำหลักสูตรการบริหารงานธุรกิจร้านอาหาร ระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตนักศึกษาออกมาเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน โดยรับนักศึกษาที่จบระดับปวส.จากประเภทคหกรรม พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ การโรงแรมและบริการ มาเรียนหลักสูตรดังกล่าวในสถาบันการอาชีวศึกษา โดยต้องการนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ปีละประมาณ 200 คนด้วย

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง