Kom Lifestyle

อิมแพคแทบแตก!! แห่! สอบ"ครูผู้ช่วยอาชีวะ"

อิมแพคแทบแตก!! แห่! สอบ"ครูผู้ช่วยอาชีวะ"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อิมแพคเมืองทอง แทบแตก!! แห่สอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 6,236 คน รับได้ 572 อัตรา พบ 2 สาขาไม่มีคนสมัคร

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(11มิ.ย.2560) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขตทั่วไป และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ภายหลังการตรวจเยี่ยมการจัดสอบครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ว่า สอศ. มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขตทั่วไป และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) จำนวน 48 กลุ่มวิชา 572 อัตรา

อิมแพคแทบแตก!! แห่! สอบ"ครูผู้ช่วยอาชีวะ"

          ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวิวิทยา ฟิสิกส์ กฎหมาย ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างต่อเรือ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม เมคคาทรอนิกส์ ช่างก่อสร้างและโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิคคอมพิวเตอร์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์

          การบัญชี การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไปฯ การตลาด ธุรกิจสถานพยาบาล การจัดการโลจิสติกส์ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ ปฐพีวิทยา อารักขาพืช ช่างกลเกษตร สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศิลปการดนตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย เสริมสวย การท่องเที่ยว และการโรงแรม

อิมแพคแทบแตก!! แห่! สอบ"ครูผู้ช่วยอาชีวะ"

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการกอศ. ตรวจเยี่ยมการสอบครูผู้ช่วย สอศ.

          "ทั้งนี้ กลุ่มวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ในเขตทั่วไป คือ ช่างยนต์ จำนวน 808 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 792 คน การบัญชี จำนวน 612 คน ช่างกลโรงงาน จำนวน 551 คน และช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 505 คน"ดร.สุเทพกล่าว

          ส่วนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 35 คน การบัญชี จำนวน 27 คน ช่างยนต์ จำนวน 23 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คน และวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 คน ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก. และภาค ข. จำนวนทั้งสิ้น 6,236 ราย แบ่งเป็น เขตทั่วไป จำนวน 6,125 ราย และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 111 ราย

          ดร.สุเทพ กล่าวอีกว่า การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยเขตทั่วไป และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้เข้าสอบ จำนวน 5,552 คน ผู้ขาดสอบ 684 คนคิดเป็นร้อยละผู้เข้าสอบ 89.03 %

อิมแพคแทบแตก!! แห่! สอบ"ครูผู้ช่วยอาชีวะ"

          ดร.สุเทพ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  กลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สมัคร จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาอารักขาพืช ซึ่งการประกาศผลการคัดเลือก และการบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละกลุ่มวิชา 

           ทั้งนี้  จะมีการจัดสอบภาค ค.  หรือสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย.2560  หากทุกอย่างดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จะมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้ช่วย สอศ. ในพุธวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง