Kom Lifestyle

ชี้ต่างชาติเปิดสอนในไทยมีข้อดี

ชี้ต่างชาติเปิดสอนในไทยมีข้อดี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ระบุต่างชาติเปิดสอนในไทยเพิ่มโอกาสพัฒนาด้านวิทย์และเทคโนโลยี กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยไทยปรับตัว ส่วนถ้ามีการปิดตัวน่าจะมาจากจำนวน นศ.ที่ลดลง

       ภายหลังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลนั้น 

      รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ให้ความเห็นว่า ส่วนตัวเชื่อว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตรของสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่ประเทศยังไม่มีความเชี่ยวชาญเท่ากับต่างประเทศ เป็นการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูง ทั้งนี้ คาดว่ามหาวิทยาลัยที่จะเข้ามานั้น จะเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า ส่วนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเก่าและมหาวิทยาลัยใหม่ของไทยยังมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตได้อยู่

       "การเปิดทางให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเข้ามาเปิดสอนในไทย ผมมองว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยของไทยเกิดการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ส่วนที่หลายฝ่ายคิดว่าจะส่งผลกระทบทำให้มหาวิทยาลัยของไทยอาจต้องปิดตัวไปนั้น ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญ แต่สาเหตุหลักน่าจะมาจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาลดลง ขณะที่นักศึกษาเองก็มีมหาวิทยาลัยให้เลือกเรียนจำนวนมาก และที่สำคัญสุดก็คือหากมหาวิทยาลัยละเลยเรื่องของ   คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไปก็คงลำบากแน่"รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว                  

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง