Kom Lifestyle

ชาย-หญิงโสด คู่รักเพศเดียวกัน ห้าม!ทำอุ้มบุญ 

ชาย-หญิงโสด คู่รักเพศเดียวกัน ห้าม!ทำอุ้มบุญ 
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สบส. ชี้ชายโสด หญิงโสด หรือคู่รักเพศเดียวกันไม่สามารถทำอุ้มบุญได้ กฎหมายอนุญาตเฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หญิงรับอุ้มบุญต้องผ่านการมีบุตรแล้ว

      นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าปัจจุบันมีชาย หญิงหลายคนเลือกที่จะอยู่เป็นโสดแต่ก็ยังต้องการที่จะมีลูกเพื่อสืบสกุล เป็นที่พึ่งพิงในยามแก่เฒ่า หรือแม้แต่คู่รักเพศเดียวกันก็ต้องการมีลูกเพื่อการเป็นครอบครัว โดยอาศัยหญิงอื่นตั้งครรภ์แทน หรืออุ้มบุญ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดพรบ. คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้การอุ้มบุญ จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคทพ.) 

     ผู้ที่มีสิทธิ์ขออนุญาตจะต้องเป็นคู่สมรสชาวไทยที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติจะต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ห้ามคู่สมรสซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ หญิงโสด ชายโสด หรือคู่สมรสเพศเดียวกันห้ามทำ โดยหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจะต้องมีสัญชาติไทยและเคยมีบุตรมาแล้ว หากเป็นหญิงโสดไม่สามารถรับตั้งครรภ์ได้ โดยสามารถใช้ 2 วิธีคือใช้อสุจิและไข่ของคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร หรือใช้อสุจิหรือไข่ของคู่สมรสกับไข่หรืออสุจิบริจาค ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์เด็ดขาด

      หากชายโสด หญิงโสด หรือคู่รักเพศเดียวกัน ฝ่าฝืนลักลอบอุ้มบุญ จะถูกลงโทษตามกฎหมาย กรณีเป็นแพทย์ที่ดำเนินการ ให้มีการตั้งครรภ์แทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กคทพ.มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีการรับจ้างอุ้มบุญ มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท หากมีการซื้อ ขายอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นนายหน้า ชี้ช่องทางให้มีการตั้งครรภ์แทน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

      นพ.ธงชัย กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ขอให้ทุกฝ่ายนำหลักการ “8 ห้าม 3 มี 3 ขอ” ไปใช้ก่อนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการอุ้มบุญ ดังนี้ 8 ห้าม ได้แก่ 1.ห้ามเลือกเพศ 2.ห้ามซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก ไข่/อสุจิ/ตัวอ่อน 3.ห้ามรับจ้างตั้งท้อง 4.ห้ามโฆษณา 5.ห้ามโคลนนิ่ง 6.ห้ามมีคนกลาง 7.ห้ามคู่สมรสต่างชาติทั้งคู่ ชาย/หญิงโสด คู่รักเพศเดียวกัน และ8.ห้ามปฏิเสธการรับเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน 3 มี ได้แก่ 1.สถานพยาบาลมีการรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย 2.มีแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา และ3.มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 

       ส่วน 3 ขอ ได้แก่ 1.ขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีฯ กับกรม สบส. 2.ขออนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทนจาก กคทพ. และ3.ขออนุญาตให้มีการวิจัยตัวอ่อนที่เหลือใช้จากการบำบัดรักษาภาวะมีบุตรยากของสามีและภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายจาก กคทพ. ทุกครั้ง หากผู้ใดมีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ฯ สามารถสอบถามได้ที่กลุ่มคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชั้น 5 กรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02-193-7000 ต่อ 18418 หรือ 18419 กรม สบส. จะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที           

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง