Kom Lifestyle

ชี้ไทยรับมือการศึกษาเวอร์ชั่น 4.0

ชี้ไทยรับมือการศึกษาเวอร์ชั่น 4.0
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เคน เคย์ ชี้ "ไทยแลน์ 4.0" นโยบายนี้ไม่มีวันเป็นจริงได้ ถ้าประเทศไทยไม่มีนักเรียน ไม่มีครู ไม่มีผู้บริหารการศึกษาในเวอร์ชั่น 4.0 แนะรับมือการศึกษาเวอร์ชั่น4.0

          มร.เคน เคย์ ผู้คิดค้นแนวคิดการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 คนดังจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้เด็กทุกคนประสบความสําเร็จ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกใหม่กล่าวบนเวที “โครงการสัมมนาผู้นําทางการศึกษาแห่งประเทศไทย 2559"(หรือTELS 2016)ซึ่ง บมจ.อักษร เอ็ดดูเคชั่นและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานีว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายนี้จะไม่มีวันเป็นจริงได้ ถ้าประเทศไทยไม่มีนักเรียน ไม่มีครู และไม่มีผู้บริหารการศึกษาในเวอร์ชั่น 4.0 

ชี้ไทยรับมือการศึกษาเวอร์ชั่น 4.0

มร.เคน เคย์

          “เพราะต้องยอมรับว่าผู้คนในยุคนี้ ได้รับการสั่งสอนจากระบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนถูกสอนมาให้ทำงานซ้ำ ๆ เป็นงานที่เน้นการลงแรงมากกว่าการใช้ความคิดวิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติ เห็นได้จากตัวอย่างการทำงานขององค์กรอย่างกูเกิล ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน ที่ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักที่จะคิด วิเคราะห์ ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในอนาคตข้างหน้า เด็กที่เรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือ ปริญญาตรีจะไม่มีความแตกต่างกัน อีกต่อไปแล้ว”มร. เคน เคย์ กล่าว

ชี้ไทยรับมือการศึกษาเวอร์ชั่น 4.0

ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์ รองอธิการบดีสำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชี้ไทยรับมือการศึกษาเวอร์ชั่น 4.0

          มร.เคน เคย์ กล่าวอีว่า กุญแจที่ผลักดันทักษะการศึกษาศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติได้ มีสองประการ ได้แก่ 1.โรงเรียนหรือกลุ่มสถานศึกษาต้องระบุขีดความสามารถต่างๆ ที่คนรุ่นใหม่ต้องบรรลุผลสำเร็จได้เมื่อจบการศึกษา 2.แนวทางการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่วิธีการสอนใหม่ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้

ชี้ไทยรับมือการศึกษาเวอร์ชั่น 4.0

นายตะวัน  เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่นจำกัด

ชี้ไทยรับมือการศึกษาเวอร์ชั่น 4.0

          "โดยคุณสมบัติจำเป็นซึ่งพลเมืองโลกในอนาคตข้างหน้าอีก 5 ปี พึงมีเพื่อรองรับการทำงานในศตวรรษที่21(ปี2020) ได้แก่ ทักษะในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการบริหารคนและทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น"มร.เคน เคย์ กล่าวสรุป

ชี้ไทยรับมือการศึกษาเวอร์ชั่น 4.0

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด