Kom Lifestyle

พุทธเมตตาจากแรงศรัทธาองค์ราชินี

พุทธเมตตาจากแรงศรัทธาองค์ราชินี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โซไซตี้ : พุทธเมตตาจากแรงศรัทธาองค์ราชินี

 
      นับเป็นภาพความประทับใจและเรียกแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามาได้เต็มร้อย โดยหลังจากปี พ.ศ.2553 ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับเป็นพระราชธุระที่จะช่วยสานต่อปณิธานของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และมีพระมหากรุณาธิคุณรับโครงการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ไว้เป็นจุดศูนย์รวมพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนชาวไทย ทรงได้น้อมนำการจัดสร้างให้เกิดขึ้นต่อเนื่อเป็นเวลา 3 ปี อย่างไม่ท้อถอยจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ความสูง 32 เมตรตั้งตระหง่านสมประปณิฐาน บริเวณลานประทักษิณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทย วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พร้อมเป็นจุดศูนย์รวมใจและสืบทอดเรื่องราวพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 
      โดยวันก่อนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ,พลากร สุวรรณรัฐ องค์มนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ , ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ,ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ พร้อมด้วยคณะผู้ดำเนินงานจัดสร้างเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ และประกอบพิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทย ฯ ก่อนเข้าชมอาคารนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ ที่รวบรวบวัตถุประสงค์การจัดสร้างพุทธอุทยาน จัดแสดงโครงสร้างองค์พระพุทธรูปปางคันธารราฐที่ทำด้วยโลหะกันสนิมที่ออกแบบมาพิเศษให้สามารถประทับยืนด้วยสองพระบาทได้โดยไม่ต้องมีส่วนช่วยรับน้ำหนัก และมีส่วนห้องนิทรรศการการเดินทางของพระพุทธศาสนาจากแดนชมพูทวีปสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อชมนิทรรศการเสร็จสิ้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณสวนพุทธอุทยาน ก่อนเสด็จกลับ
 
      ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจเลื่อมใสศรัทธาของแขกที่มาร่วมงานหลากหลายวงการ อาทิ ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุปผา,ท่านผู้หญิงเหมือนจิต-วาปี ภิรมย์ภักดี,ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิตร , คุณหญิงผะอบทิพย ศาตะมาน,คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ, คุณหญิงนงนุช อูนากูร,อภินันท์ โปษยานนท์, พล.อ อุดมเดช สีตะบุตร, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา,จิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์,วรรณวิมล ศุภประเสิร์ฐ, พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ต่างชื่นชมผลงานจากแรงศรัทธาของแม่ฟ้าชาวไทยด้วยรอยยิ้ม
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง