Kom Lifestyle

ศิลปะแห่งการบูรณาการศิลป์ผสานศาสตร์

ศิลปะแห่งการบูรณาการศิลป์ผสานศาสตร์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศิลปะแห่งการบูรณาการศิลป์ผสานศาสตร์ เพื่อก่อเกิดต้นน้ำทางปัญญาให้กับประเทศ : แต่งร้านให้ได้ล้าน โดย... ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

 
          ศิลปะและการออกแบบที่มีการบูรณาการความรู้ เป็นนวัตกรรมแห่งอนาคต ทั้งในระบบการศึกษาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ตลอดจนวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบที่จะมุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียวและพัฒนาไปสุดกู่อย่างเดียวก็จะยากขึ้นถ้าไม่รู้จักการนำศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาเสริมจุดเด่นให้กันและกัน ในขณะที่แวดวงอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะมีการพัฒนาศาสตร์ที่ข้ามสายพันธุ์กันมากขึ้น 
 
          จุดเด่นของอีกศาสตร์หนึ่งกับอีกศาสตร์หนึ่งเมื่อผสานกันแล้วอาจเกิดศาสตร์ใหม่ เกิดนวัตกรรมใหม่ เกิดรูปแบบใหม่ และก่อเกิดต้นแบบใหม่ในที่สุดก็เป็นได้ จุดเริ่มต้นจากองค์ความรู้เหล่านี้จะต้องเกิดจากการปฏิวัติทางการศึกษาแนวใหม่ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง และสร้างบุคลากรมืออาชีพ มีนวัตกรรม มีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ให้แก่สังคม ผ่านการเรียนรู้ แนวใหม่เช่น “บรรยากาศ” การเรียนรู้ ประสบการณ์สร้างสรรค์ มีการผสมความแข็งแกร่งระหว่างรายวิชาและองค์ความรู้ต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงกับทุกรายวิชา โดยเกิดการเรียนรู้เสมือนจริง การมีกรณีศึกษาจริง และสามารถทำคู่ขนานกับโครงการจริง 
 
          มีการเชื่อมโยงให้สามารถเกิดพลังแห่งแนวคิดใหม่ที่ปรากฏจริงต่อสังคม โดยไม่ใช่เพียงการทดลองในห้องเรียน แต่กลับเชื่อมโยงกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกับสังคมและเศรษฐกิจจริง มีการนำเสนอในระดับนานาชาติ มีการดูงานในประเทศและต่างประเทศ มีการการสร้างอัตลักษณ์โครงการ ด้วยการถอดรหัสโครงการอย่างรอบคอบรัดกุมครบถ้วนลงลึก สามารถก่อร่างสร้างแบรนด์ และองค์ความรู้ใหม่โดยมีค่านิยมแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่ก๊อบปี้ไม่ลอกเลียนแบบมีแนวทางต้นน้ำทางปัญญา เน้นการสร้างพลังทางความคิดผ่านผลงานสร้างสรรค์ ผสานเทคโนโลยีโดยมีพื้นฐานแห่งความแข็งแกร่งทางศิลปวัฒนธรรมจนก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ให้แก่สังคมและสร้างบุคลากรชั้นนำด้านศาสตร์และศิลป์รุ่นใหม่แก่สังคมไทย 
 
          จากนั้นพัฒนาต่อเนื่องสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่ต้องการแบรนด์ และนวัตกรรม ไอเดียใหม่ โดยตอบสนองผู้บริโภคอย่างแม่นยำ จะไม่ควรย่ำอยู่กับรูปแบบเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา แต่จะต้องสร้างพลังสร้างสรรค์เข้ามาแทนที่ เช่น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่นำองค์ความรู้ด้านกราฟฟิกมาผสมผสานกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยมีแพทเทิ้ลการพิมพ์เทคนิคผ้าและหนังจากองค์ความรู้ทางนิเทศศิลป์ 
 
          ในขณะที่ก็นำเทคนิคของการใช้ความร้อนและดินมาขึ้นรูปโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์โดยใช้หลักทางวิศวกรรมขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องในการออกแบบรอยต่อ และนำความรู้ด้านการจัดวาง ในสาขาการออกแบบภายใน มาช่วยในการสร้างบรรยากาศที่มีแนวคิดเชื่อมโยงกัน อีกทั้งนำการตลาดมาวิเคราะห์เทรนด์และกระแสความนิยมผู้บริโภค ศาสตร์ในการบริหารจัดการและการขนส่ง และต่อเนื่องไปจนถึงศาสตร์ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อสร้างความสำเร็จทางการขายและการรับรู้ต่อสังคม เป็นต้น 
 
          ในอดีตและปัจจุบันก็มีการบูรณาการศาสตร์กันอยู่แล้ว แต่อนาคตจะข้ามสายพันธ์กันจากหลายๆ ขั้ว จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ที่เป็นต้นน้ำ นับหนึ่ง ฉะนั้น ความสำเร็จต่อจากนี้จะเกิดกับผู้ที่สร้างสรรค์ ผู้คิดค้น แสวงหาความใหม่ ไอเดียใหม่ วิธีใหม่ ประโยชน์ใหม่ รูปแบบใหม่ มีจรรยาบรรณไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น โดยมีพื้นฐานสืบสานจากศิลปะ และวัฒนธรรมของสังคม จากการผสานศาสตร์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้แก่สังคมนั่นเอง
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง