Kom Lifestyle

ก.วิทยฯส่งมอบ'ลู่ ลาน จากยางธรรมชาติ'ต่อยอดงานวิจัย

ก.วิทยฯส่งมอบ'ลู่ ลาน จากยางธรรมชาติ'ต่อยอดงานวิจัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ก.วิทยฯส่งมอบ'ลู่ ลาน จากยางธรรมชาติ'ต่อยอดงานวิจัย

             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งมอบ “ลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์” โดยใช้ยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรม ให้แก่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนางานวิจัยในอนาคต

             ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “ลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์” โดยใช้ยางธรรมชาติ กล่าวว่า ด้วยนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้ยางธรรมชาติ เนื่องจากผลผลิตยางธรรมชาติของไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการต่างๆ ร่วมมือเพื่อหาแนวทางดำเนินงานตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการใช้ประโยชน์วัตถุดิบยางธรรมชาติ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น

             “วันนี้ภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ นำมาใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม การนำยางธรรมชาติ หรือยางพารา มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยางที่ทำพื้นสนามกีฬา ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่มีคุณภาพผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. เป็นการตอบโจทย์ที่กำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติยางค้างสต็อก และราคาตกต่ำ ทำให้ส่วนราชการทุกหน่วยต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์กล่าว

             ด้าน ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม รับทราบผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่-ลานกรีฑา” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเห็นชอบให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ประสานร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขยายผลงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจการผลิต และการประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม และขณะนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ให้ความสนใจลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ที่ใช้ทำจากยางธรรมชาติ ติดต่อเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมาก

             “เพื่อให้การดำเนินงานตามมติ ครม. บรรลุผล กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร จัดสร้างลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ โดยใช้ยางธรรมชาติ ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เป็นสนามต้นแบบ เพื่อสาธิตให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาเป็นตัวอย่าง โดยสร้างพื้นที่สาธิตขนาด 989 ตารางเมตร แบ่งเป็นลู่กรีฑา ขนาด 4 ลู่วิ่ง พื้นที่ประมาณ 258 ตารางเมตร สนามกีฬาฟุตซอล พื้นที่ประมาณ 595 ตารางเมตร ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 136 ตาราง โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง 1.87 ล้านบาท ใช้ยางธรรมชาติจำนวน 2.45 ตัน และสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ 11 พฤศจิกายน  พร้อมส่งมอบให้กรุงเทพมหานครไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าว

             ด้าน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่ได้เลือกพื้นที่ของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ในการสร้างสนามยางธรรมชาติเป็นสนามต้นแบบ เพื่อสาธิตการใช้งานจริง เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมในทุกระดับชั้น และยังครอบคลุมไปถึงเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ และประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่จะได้มาใช้พื้นสนามให้เกิดประโยชน์สูงสุด

             “ไม่ง่ายเลยในการสร้างสนามกีฬาในโรงเรียนให้มีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เนื่องจากเหตุผลด้านงบประมาณ ที่ต้องให้สอดคล้องกับความจำเป็นและระดับการใช้งาน แต่ขณะนี้มีการสร้างสนามต้นแบบที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสม ทำให้ลดต้นทุน และมีคุณภาพ ซึ่งแน่นอนว่า จะเป็นสนามต้นแบบที่โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นสามารถนำไปสร้างได้ เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬา และเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักกีฬาและนักเรียนที่ใช้งานสนามอีกด้วย” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง