Kom Lifestyle

'เทศกาลไทยในสหราชอาณาจักร'เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

'เทศกาลไทยในสหราชอาณาจักร'เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'เทศกาลไทยในสหราชอาณาจักร'เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

             เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา รัฐบาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงร่วมกันจัด “เทศกาลไทยในสหราชอาณาจักร-ไทยแท้แท้” (Totally Thai) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเฉลิมฉลอง 160 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหราชอาณาจักร โดยจัดการแสดงโขนเรื่อง “รามเกียรติ์” ณ โรงละครรอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมกว่า 3,000 คน เป็นอย่างมาก

            อีกทั้งยังจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทย (Thai Film Festival) ณ สถาบันศิลปะภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งอังกฤษ (BAFTA) โดยนำภาพยนตร์ไทยคุณภาพ 7 เรื่อง ไปจัดฉายเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นการขยายตลาดการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลก

            นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับหอศิลป์ซัทชี่ บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย และ พาราลเลล คอนเทมโพรารี อาร์ต สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม (องค์การมหาชน) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ มูลนิธิจิม ทอมป์สัน นำผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญของไทยและสหราชอาณาจักร จำนวน 60 ชิ้น จากศิลปินไทย 23 คน มาจัดแสดงให้ชาวสหราชอาณาจักรและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมในนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “Thailand Eye” ณ หอศิลป์ซัทชี่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

            พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น ได้หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ วิกตอเรีย แอนด์ อัลเบิร์ต มิวเซียม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและการศึกษาให้เข้าถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการจัดแสดงศิลปวัตถุระหว่างสองประเทศร่วมกันด้วย

            ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นิทรรศการจัดขึ้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 – 2 มกราคม 2559 และจะนำไปจัดที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมีนาคม–มิถุนายน 2559 ซึ่งจะเป็นเวทีสำหรับศิลปิน นักวิจารณ์ศิลปะ นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและคุณค่าของงานศิลปะร่วมสมัยของไทย

            หอศิลป์ซัทชี่ ก่อตั้งมากว่า 30 ปี ได้รับความนิยมในแวดวงศิลปะร่วมสมัยเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าชมผลงานศิลปะในหอศิลป์มากกว่า 1.5 ล้านคนต่อปี และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้จัดนิทรรศการโดยมีผู้เข้าชมสูงสุดในกรุงลอนดอนถึง 15 ครั้ง จากการจัดนิทรรศการทั้งหมด 20 ครั้ง ติดอันดับ 1 ใน 5 หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ของโลกที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์

            ไนเจล เฮิร์สท ผู้อำนวยการและกรรมการบริหารหอศิลป์ซัทชี่ กล่าวว่า ผลงานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของศิลปินรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่จะทำให้ได้เห็นถึงอนาคตของศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาคนี้ ซึ่ง “Thailand Eye” เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ และเพื่อที่จะเป็นประตูนำไปสู่วัฒนธรรมของประเทศบ้านเกิดของศิลปินเหล่านี้

            กวิตา วัฒนะชยังกูร ศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกนำผลงานมาจัดแสดงในครั้งนี้ กล่าวว่า ทำผลงานขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะสะท้อนอะไรให้แก่สังคมและต้องการให้สังคมได้รับรู้ถึงอะไร ดังเช่นผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เพื่อสื่อความหมายให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณค่าของการเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้น

            ทั้งนี้ พิธีเปิดนิทรรศการได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 18.30 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่บริเวณแกลเลอรี่ 11 และแกลเลอรี่ 12 ของหอศิลป์ซัทชี่ โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และแขกผู้มีเกียรติที่มีชื่อเสียง ศิลปิน เครือข่ายชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร และประชาชนชาวสหราชอาณาจักรและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน โดยสำนักพิมพ์ Skira และบริษัทพรูเดนเชียล ยังได้พิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานของศิลปินร่วมสมัยของไทย 75 คน เผยแพร่ในงานนี้ด้วย

            ในโอกาสนี้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมงานแสดงดนตรีไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ซีเนต เฮ้าส์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานและทรงขับร้องและทรงดนตรีไทยร่วมกับชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักร

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง