Kom Lifestyle

เรียนให้เป็นเล่นให้รู้เยาวชนบ้านแประเหนือสตูล

เรียนให้เป็นเล่นให้รู้เยาวชนบ้านแประเหนือสตูล
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เรียนให้เป็นเล่นให้รู้ เยาวชนบ้านแประเหนือสตูล

           ในวันเปิดศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ประจำมัสยิดหมู่บ้านแประเหนือ ต.แประ อ.ท่าแพ จ.สตูล ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “บิ๊กซีจับมือเพื่อชุมชนปี 3” นักเรียนหลายสิบชีวิตพร้อมกันแสดงวัฒนธรรมภาคใต้ต้อนรับผู้มาเยือน โดยหนึ่งในชุดการแสดงมี “ลิเกฮูลู” ทั้งแบบร้องเพลงเป็นภาษายาวี และแปลเป็นภาษาไทยกลาง เป็นการแสดงชุดใหญ่เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาที่อธิบายถึงความสุขของการมีครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งครอบครัวที่กล่าวถึงไม่ใช่แค่ พ่อ แม่ พี่น้อง แต่หมายรวมถึง เพื่อน ครู และสมาชิกในชุมชนด้วย

           โสวณีย์  ราเหม  นักแสดงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่าว่า ตั้งแต่เด็กจนโตได้ยินพ่อแม่และญาติๆ กล่าวถึงลิเกฮูลูบ่อยครั้ง และยามว่าง ครอบครัวจะพาไปดูการแสดงลิเกฮูลูด้วย ตั้งแต่จำความได้ก็เริ่มสนใจการแสดงแล้วเธอจึงใช้เวลาว่างจากการเรียนวิชาทั่วไป การเรียนคัมภีร์มาฝึกซ้อมสม่ำเสมอ กระทั่งได้รับคัดเลือกให้แสดงต่อสาธารณะหลายครั้ง

           ฮัสรีน่า นาเลาะ เพื่อนร่วมชั้นกล่าวเสริมว่า การฝึกซ้อมบางครั้งก็เป็นลานกลางแจ้ง บางครั้งเป็นพื้นที่ห้องเรียนแตกต่างกันไป แต่ทุกคนก็มีความสุข นอกจากการใช้เวลาว่างเพื่อการฝึกซ้อมการแสดงแล้ว เวลาส่วนมากของฮัสรีน่าและนักเรียนหลายคนในหมู่บ้านแป-ระเหนือคือ การทุ่มเทเวลาให้แก่การทำละหมาดตามความศรัทธาในศาสนาอิสลาม และเรียนคัมภีร์ต่อเนื่อง ซึ่งเด็กๆ ชาวมุสลิมอย่างเธอรับรู้และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

           ชาวมุสลิมทุกคนให้ความสำคัญกับพิธีกรรมทางศาสนามาก แต่ช่วงที่ผ่านมาประชากรในหมู่บ้านก็เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ทำให้มัสยิดที่มีไม่พอต่อการรองรับสมาชิก และเมื่อมีการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชนแประเหนือ ก็นับเป็นโอกาสของชุมชนที่จะได้ขยายอาคารอเนกประสงค์เพื่อกิจกรรมสาธารณะ

           ด้าน แวซอน ไดโซ เยาวชนวัย 12 ปี พ่อเป็นครูสอนประจำในค่ายมวยหมู่บ้าน ที่ผ่านมาเขาทุ่มเทเวลาฝึกมวยในยามว่างจากการเรียนและเวลาละหมาด เพราะเชื่อว่ามวยเป็นกีฬาที่ท้าทาย หากมีงานประจำปี หรืองานเฉลิมฉลองบางอย่าง กีฬามวยก็มักถูกเลือกเป็นกีฬาประเภทแรกๆ ที่คนสนใจ เด็กชายในชุมชนจึงเลือกศึกษามวยไทยกันมากมาย ทำให้บางครั้งสนามซ้อมไม่เพียงพอ

           แวซอน เชื่อว่า หากชุมชนมีอาคาร หรือตึกส่วนรวมเพิ่มเติมก็จะช่วยให้มีพื้นที่เล่นกีฬา ประชุม และทำพิธีกรรมทางศาสนาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเย็นวันศุกร์ เด็กชายต้องมาทำละหมาดพร้อมกันในมัสยิด ถ้ามีพื้นที่ใหม่มาเพิ่มย่อมส่งผลดีต่อตนและเพื่อนๆวัยเดียวกัน

           หม๊าดด๊ะ ศรียาน โต๊ะอิหม่าม หรือประธานคณะกรรมการมัสยิดในชุมชนฯ อธิบายว่า การแสดงลิเกฮูลูเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมมากของชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะใน 4 จังหวัดภาคใต้ สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี มักแสดงในงานต่างๆ ของชาวมุสลิม ปกติจะแสดงในช่วงกลางคืนเพื่อความบันเทิง โดย “ลิเก” หรือ “ดิเกร์” เป็นศัพท์เปอร์เซีย มีความหมายไปในทางการสวดสรรเสริญพระเจ้า ส่วน “ลิเกฮูลู” บางแหล่งเชื่อกันว่ารับแบบอย่างมาจากคนพื้นเมืองเผ่าซาไก เรียกว่า มโนห์ราคนซาไก แรกเริ่มนั้นขับร้องกันด้วยภาษามลายูท้องถิ่นอย่างเดียว ต่อมาก็มีการแปลเพื่อความเข้าใจในวงกว้าง ความสนุกสนานอยู่ที่ท่วงทำนองที่มาจากกลองรือบานา (รำมะนา) อันคึกคักผสานกับเสียงฆ้องและการรำร่ายอย่างมีลูกเล่นของมือเขย่าลูกแซก ที่สอดคล้องไปกับท่วงท่าอันพร้อมเพรียงของลูกคู่ ซึ่งในปัจจุบันหาดูยากและกำลังจะสูญหายไป

           โต๊ะอิหม่าม ขยายความเพิ่มเติมว่า จริงแล้วการแสดงของเด็กๆ ในชุมชนนั้นก็มีการฝึกซ้อมการละเล่นพื้นที่บ้านต่อเนื่อง โดยใช้พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านทั้งหอประชุมกลางหมู่บ้าน โรงเรียน หรือลานกลางแจ้งที่สามารถหาได้ แต่ต่อมาเพื่อเวลาผ่านไปสถานที่ก็ทรุดโทรม ประชาชนเพิ่มจำนวนมากขึ้น ความต้องการใช้พื้นที่ก็มีมากขึ้น ทางชุมชนจึงต้องหาทางพัฒนาพื้นที่สาธารณะ โดยที่ดินกว่า 1 ไร่ ของการสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ได้รับการบริจาคจากชาวบ้านรายหนึ่งในชุมชน จากนั้นทางบิ๊กซีก็มาสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคาร

           ทางชุมชนตกลงเงื่อนไขกันว่า อาคารใหม่แห่งนี้ทางชุมชนจะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเปิดให้บริการชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ทำกิจกรรมอื่นๆที่สำคัญทั้งแบบส่วนตัว และแบบส่วนรวม เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานวันพ่อ วันแม่ และบางครั้งใช้สำหรับกิจกรรมสำคัญของนักเรียนที่ทางโรงเรียนกำหนด ซึ่งเด็กๆ ในชุมชนมีทั้งชั่วโมงของการเล่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ สลับกันไปอย่างลงตัว จึงเชื่อมั่นว่าอาคารแห่งใหม่นี้จะสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง

           ทั้งนี้การสร้างศูนย์แหล่งเรียนรู้ในชุมชนแประเหนือได้รับคัดเลือกมาจากหลายโครงการที่ชุมชนส่งเข้าประกวด จากโครงการ “บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน ปี 3” ซึ่งภายหลังจากการสร้างศูนย์และส่งมอบแล้วเสร็จ ชุมชนสามารถนำศูนย์ไปบริหารใช้ได้ตามความเหมาะสม

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง